Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Timmertransport

Värdekedjan för värmländska vätgaselektriferade skogstransporter

Vätgasdrift har i tidigare studier ansetts vara en praktisk och ekonomisk möjlighet för tunga skogstransporter att nå nollemission. Detta projekt avser analysera hur den praktiska värdekedjan ska gå ihop i Värmland för att vätgasdrivna skogstransporter ska bli verklighet.

Hur kan vätgaselektrifiering av värdekedjan för skogstransporter ske i Värmland? Det ska besvaras genom tätt samarbete med relevanta aktörer inom värdekedjan för skogstransporter i Värmland för att gemensamt utforma, beskriva och bedöma om ett framtida pilotprojekt kring vätgaselektrifiering av detta transportsegment är lämpligt i Värmland.

Arbetet kompletteras med systemövergripande beskrivningar och analys utifrån ekonomi, teknik, energiförsörjning, användarperspektiv samt reglering och lagstiftning. 

Frågor som projektet avser hantera är bland annat:

  • Vilka delar av värdekedjan för vätgaselektrifierade skogstransporter finns på plats idag? Vad saknas?
  • Vilken är risken för respektive part och hur kan riskerna fördelas?
  • När färdigställs respektive del av värdekedjan?
  • Var finns eventuella "flaskhalsar"?
  • Blir systemet som helhet tillräckligt konkurrenskraftigt?

Projektet tar även fram en generell beskriven rapport av hur vätgaselektrifiering av skogstransporter kan gå till i en region. Rapporten baseras på färdigheter från Värmland genom detta projekt och översätter det till andra län med hög andel skogstransporter.

På denna sida kommer publika dokument att publiceras under projektets gång.

Sammanfattning

Projektnamn

V3 skog - vätgas i skogstransporter

Status

Pågående

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

2,6 MSEK

Partner

Karlstads Energi, Everfuel, OK Värmland, Helmia Lastbilar, VSV Frakt, Kenneth Thybergs Åkeri, Stora Enso Skog

Finansiärer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Projektmedlemmar

Gustav Green

Kontaktperson

Gustav Green

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 62

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hampus Piehl

Kontaktperson

Hampus Piehl

Forskare

+46 10 516 60 17

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.