Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vägledning brandskydd för batterienergilager

Det finns idag inga regler, råd eller standarder för hur brandskyddet för batterienergilager ska dimensioneras eller var de kan installeras. Detta skapar en osäkerhet hos de som vill installera batterilager. Projektet syftar till att ta fram en nationell vägledning gällande brandskydd för batterienergilager.

För att kunna utnyttja förnybara energikällor så som sol och vind till sin fulla potential, så behöver vi kunna lagra energin som produceras tills dess att energin ska användas. Ett sätt att göra just detta är att använda sig av batterienergilager.

Den batterityp som används idag är främst litium-jon (Li-jon) batterier. Li-jon batterier har hög effekt, hög energitäthet och det finns god tillgänglighet av dem på marknaden. Trots många fördelar så har Li-jon batterier även nackdelar. En av dessa är att de kan hamna i termisk rusning om de används utanför sitt avsedda användningsområde gällande t.ex. temperatur och spänning. Termisk rusning är ett stadie av snabb självuppvärmning som i värsta fall kan resultera i brand. Li-jon batterier består dessutom till stor del av brännbar elektrolyt, till skillnad från de batterier som vi har använt tidigare som har vattenbaserad elektrolyt. Detta gör att Li-jon batterier kan utgöra en stor brandfara om man inte designar och dimensionerar brandskyddet på ett korrekt sätt.

Det finns idag inga regler, råd eller standarder för hur brandskyddet ska dimensioneras eller var batterilager kan installeras. Detta skapar en osäkerhet hos de som vill installera batterilager. Eftersom det inte finns några nationella anvisningar, blir det den enskilda räddningstjänsten i den kommun som energilagret installeras som bestämmer vilka krav som ska ställas. Detta resulterar i olika krav i olika kommuner och leder till dyrare installationer vilket riskerar att hindra omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Projektet syftar till att ta fram en nationell vägledning gällande dimensionering och krav på brandskydd för batterienergilager för att underlätta och stödja omställningen för ett fossilfritt samhälle. Vägledningen kommer att baseras på befintlig forskning och kunskap gällande batterienergilager med Li-jon batterier. Projektet utförs i nära samarbete med räddningstjänst, installatörer samt återförsäljare av batterilager.

Workshop 14 sep och 26 sep 2023 är tyvärr fullbokade.

Sammanfattning

Projektnamn

Vägledning BESS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1700000

Partner

Vattenfall AB, Polarium Energy Solutions AB, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Brandskyddsföreningen, Utkiken, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Syd, Luleå Räddningstjänst, Volvo Energy, Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jonna Hynynen

Kontaktperson

Jonna Hynynen

Forskare

+46 10 516 62 44

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.