Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av lågtemperatur­kalibrator (LTC) för området ­-190 till -1

Genom att utveckla en LTC utrustning skapas en unik resurs, både ur nationellt och nordiskt perspektiv, för att säkra spårbarheten vid låga temperaturer för en mängd olika tillämpningar. Utrustningen kommer att möjliggöra kalibreringar vid valfria temperaturer inom området -190 °C till -100 °C.

Projektet syftar till att göra det möjligt att överföra temperaturskalan ITS-90 till industrins referensinstrument från -190 °C till -100 °C. Detta kommer att ske genom ett utvecklingsarbete där en ny utrustning konstrueras, anpassad för jämförelsekalibrering inom detta område, en sk LTC (Low Temperature Calibrator). Utrustningen kommer att möjliggöra kalibreringar vid valfria temperaturer inom området -190 °C till -100 °C av industriella givare med en mätosäkerhet bättre än ±0,01 °C. Utrustningen kommer också att vara anpassad för industrins behov att kalibrera givare av varierande storlek och då speciellt kortare givare.

En befintlig kryobehållare kommer att kompletteras med en komparatorenhet som utvecklas inom projektet. Som köldmedium används flytande kväve. Temperaturnivån i komparatorenheten regleras sedan med en elektrisk värmare kopplad till en extern regulator. I projektets inledningsfas görs en simulering av temperaturdistributionen inne i LTC utrustningen, för att kunna välja en lämplig isolermetod, kvantifiera tillförd elektrisk effekt och bedöma vertikala samt radiella temperaturgradienter.

Sammanfattning

Projektnamn

Utveckling av lågtemperaturkalibrator

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-07-01

Total budget

660 kSEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Magnus Holmsten

Kontaktperson

Magnus Holmsten

Ingenjör

+46 10 516 56 82

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.