Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering av områdessatsningar i Göteborg

I projektet analyseras trygghet och segregation med hjälp av registerdata och fastighetsägares kundnöjdhetsundersökningar. Fokus är bostadsbeståndet som ägs av och de investeringar som görs av kommunala fastighetsägarna inom Framtiden i Göteborg. Projektet är ett doktorandprojekt. På nationell nivå analyseras segregationsdata från Delmos arbete.

För att vända utvecklingen i områden och för att minska segregering i samhället i Sverige så görs nu flera stora satsningar av både myndigheter och kommunala fastighetsägare. Detta projekt ska följeforska Framtidenkoncernens stora satsning på utvecklingsområden i Göteborg. Framtidenkoncernen är Sveriges största grupp av fastighetsägare så deras satsning kommer att bli ett viktigt exempel för andra kommunala fastighetsägare i Sverige.

Detta projekt inkluderar en doktorandtjänst. Doktoranden kommer att fokusera sitt arbete på segregationsproblematik och utvecklingen i Sveriges s.k. utsatta områden. Framtidenkoncernens satsning kommer att fungera som fallstudie för forskningen. Projektet kommer att generera större bidrag till det empiriska, teoretiska respektive praktiska kunskapsläget samt till policyutveckling inom segregationsområdet:

  1. Utvärdering av utvecklingen i Göteborgs utvecklingsområden dels i relation till satsningarna av Framtidenkoncernen, dels genom parallella analyser av flyttmönster bland de boende. Inom segregationsforskningen har det gjorts få studier som fångar båda dessa processer (å ena sidan flyttningar till och från områden, å andra sidan förändring av/inom områdena per se), och inga med ett så omfattande och detaljerat dataunderlag.
  2. Analys av boendes upplevda trygghet och områdesattraktivitet med hjälp av kundnöjdhetsundersökningar (genomförda av Framtidenkoncernen), som bl a inkluderar trygghetsfrågor. Dessa ger ett mer omfattande underlag än andra trygghetsundersökningar som genomförts i Sverige. Kundnöjdhetsundersökningarna har sedan matchats med registerdata om hela det svenska byggnadsbeståndet i flerfamiljshus.
  3. Målet är att bidra till att visa vilka metoder att minska segregation som fungerar och vad inte fungerar med stöd i omfattande empiriskt underlag och analys kombinerat med djupgående teoretisk förståelse för segregationsprocesser och områdesutveckling. I detta ingår också diskussion om betydelsen av specifika förhållanden och faktorer i den lokala kontexten.
  4. Slutligen ska analyser göras av synergier mellan investeringar och satsningar av kommunala fastighetsföretag och andra svenska myndigheter.

Projektet kommer även att bygga vidare på tidigare kontakter med svenska myndigheter från de tidigare doktorandprojekten. Projektresultat kommer därigenom att även bli nyttiga för myndigheter som till exempel Boverket, Finansdepartementet och Riksrevisionen, som projektgruppen tidigare har levererat analyser om bostadsbeståndet till.

Sammanfattning

Projektnamn

Analyser av segregation och trygghet

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE koordinerar och utför. Malmö Universitet är doktorandens akademiska hemvist

Projektstart

Varaktighet

Minst hela 2026 kan förlängas till 2030

Total budget

6 miljoner kronor - 2 från Framtiden och 4 från Smart Built

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.