Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering av ny bedövningsmetod för gris med kvävgasskum

Bedövning med koldioxid är en vanlig bedövningsmetod vid slakt av gris. Den har dock kritiserats då den inverkar negativt på grisarnas välfärd innan de förlorar medvetandet och det finns därför behov av att hitta bättre alternativ. Inom detta projekt utvärderar vi en ny bedövningsmetod med kvävgasskum i syfte att förbättra djurens välfärd.

Gris i skum
Foto: Cecilia Lindahl

Syfte och mål

Detta projekt är det första av flera planerade forskningsstudier med det övergripande målet att få en ny bedövningsmetod med kvävgasskum godkänd för bedövning av grisar och fjäderfä vid slakt.

Syftet med CONTURE 1 är att utvärdera grisars beteendemässiga och fysiologiska reaktioner på bedövningsmetoden med kvävgasskum samt att studera bedövningsprocessen (tid till ”loss of posture”, bedövningskvalitet).

Utmaning

Bedövning med koldioxid är en av de vanligaste bedövningsmetoderna vid slakt av gris. Bedövning med koldioxid har dock blivit starkt ifrågasatt av både experter och allmänhet eftersom den höga koncentrationen av koldioxid som används har visat sig orsaka en hög grad av lidande innan djuren förlorar medvetandet. Forskning har visat att höga koncentrationer av koldioxid orsakar allvarlig och smärtsam irritation i ögon, slemhinnor och lungor samt att inandning ger en känsla av andnöd/kvävning. Vi behöver därför hitta alternativa metoder för att förbättra djurvälfärden.

Lösning

Kvävgas används inte som bedövningsmetod idag, men den har studerats av forskare som ett alternativ till koldioxid då hypotesen är att användning av kvävgas kan innebära en mer human bedövning. En ny metod för bedövning av gris är att applicera kvävgasen bundet i ett skum. Skummet har effekten att det mycket effektivt trycker bort syret, vilket innebär att syresänkningen går mycket snabbt till under 1 %. Denna metod har potential att erbjuda fördelar som gruppbedövning av djur och mindre lidande för djuren. Vetenskapliga studier behöver dock genomföras för att ta fram ett underlag för att kunna få metoden godkänd och ta fram rekommendationer för användning.

Effekt

Grisars välfärd vid slakt är starkt ifrågasatt av experter och konsumenter, och konsumenternas förtroende för husdjurens välfärd är av stor betydelse för den inhemska konsumtionen. Eftersom den svenska köttproduktionen inte kan konkurrera prismässigt med de flesta andra länder, är konkurrenskraften relaterad till andra värden där djurens välfärd lyfts som mycket viktigt av konsumenterna. En bedövningsmetod som kan påvisa klara fördelar avseende grisarnas välfärd skulle kunna få stort genomslag.

Resultat

En presentation av resultaten (på engelska) kan ses här: https://youtu.be/N6vb0qMLJgE

Publikation

Lindahl, C., Sindhøj, E., Brattlund Hellgren, R., Berg, C., Wallenbeck, A., 2020. Responses of pigs to stunning with nitrogen filled high-expansion foam. Animals, 10(12), 2210; https://doi.org/10.3390/ani10122210

Sammanfattning

Projektnamn

CONTURE 1

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

254 690 EUR

Partner

Sveriges lantbruksuniversitet, Wageningen University and Research, Anoxia BV, AVT Europe AB

Finansiärer

Tönnies Forschung gGmbH

Projektmedlemmar

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.