Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Utvärdering av dagvattenanläggningars prestanda

Möjligheter undersöks för att bygga upp en nationell testbädd för oberoende tester av reningsanläggningar för dagvatten. Parallellt med detta utarbetas ett förslag till en nationell standard för utförande av testerna. Utvärdering av anläggningar kommer skapa en trygghet då osäkerheter kommer att kunna kontrolleras och avfärdas.

När standarden och testbädden är på plats möjliggörs jämförelse av anläggningar och krav kan ställas på anläggningarnas prestanda. Detta kommer bidra till ett mer hållbart samhälle och minskade utsläpp. Testbädden kommer även hjälpa leverantörer att utvärdera, testa och optimera sina produkter.

Detta projekt är en fortsättning på projekten ”Klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten” och ”Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar”, för mer information se länk till projektsidor nedan.

Specifika mål med detta projekt är:

  1. Besvara återstående frågeställningar av både praktisk och teoretisk karaktär för att möjliggöra anläggning av testbädden.
  2. Undersöka och ta fram förslag på affärsmodell för testbädden.
  3. Undersöka användning av sensorer i testbädden.
  4. Genomföra projektering av testbädden.
  5. Ha en fortsatt dialog med en bredd av verksamheter och experter så att projektet förankras på ett bra sätt och erfarenheter inhämtas internationellt.

Målsättningen är att detta projekt kommer skapa tillräcklig tydlighet och kunskap för att i ett nästa steg anlägga testbädden, utvärdera den samt utvärdera standarden och klassningen med hjälp av testbädden. Vidare är ambitionen att tillsammans med SIS ta fram ett förslag på en ny nationell standard (SNS) eller arbeta för en internationell standard.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering av dagvattenanläggningar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, utförare

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Partner

Rent Dagvatten, VA-guiden

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektmedlemmar

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.