Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Figur bredvid popcorn
Foto: Craig Cumming

Utredning av en testbädd inom mobilitetsinnovation i Varberg kommun

Varberg Pop! är ett upplägg som bryter ner de ovissa besluten om framtidens mobilitetslösningar i konkreta tester. Istället för att utreda vad som är tekniskt möjligt hjälper tillvägagångssättet till att förstå vad som är önskvärt.

Kommuner och regioner står framför ett smörgåsbord av lösningar och tekniska innovationer. Utvecklingen mot t.ex. samägda, självkörande och elektrifierade transporter vänder upp och ner på en tidigare stabil utveckling av mobilitets- och logistiklösningar. Med en begränsad budget behöver man välja vilka lösningar man ska satsa på. Men vad ska man välja?

Varberg Pop! föreslår att istället för att försöka utreda så många dimensioner som möjligt så hittar vi vägar att testa så många lösningar som möjligt. De två huvudsakliga målen för testbädden är dels att ge kommunen ett konkret, tillförlitligt underlag för trygga beslut och dels att skapa rätt förutsättningar för Västkustens kreativa mittpunkts framtid i linje med de globala målen i Agenda 2030.

Modellen, eller ramverket, Varberg POP! utformas med utgångspunkt i mobilitet och transport, men kommer att kunna utvidgas till idé- och innovationsstöd för att testa lösningar inom de flesta av kommunens verksamheter. Den gemensamma nämnaren är ett fokus på små snabba test utifrån lokala behov.

Den preliminära processen är enkel och kan beskrivas som att poppa popcorn:

  1. Värmen vrids upp genom att t.ex.  det ökade trycket på mobilitet och transporter i Varberg beskrivs. Ytterligare värme läggs till då signaturer från ett antal personer som känner igen sig i beskrivningen kommer in.
  2. En ifylld beskrivning hamnar på Varbergs offentliga behovstavla. På behovstavlan kan vem som helst läsa, hålla med om, kommentera och vrida upp värmen ytterligare.
  3. Kärnan eller lösningen på behovet beskrivs. Passar lösningen många så går den vidare till kommunens referensgrupp som godkänner den för test.
  4. POP! Nu sätts idén på prov i verkligheten. En minimal version av lösningen testas och reaktioner samlas in.

Sammanfattning

Projektnamn

Varberg Pop!

Status

Pågående

Region

Region Halland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

7 månader

Total budget

755 000 SEK

Partner

RISE, Varbergs kommun, EMC Sverige

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen