Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
natrium jon batterier

Utredning av brandsäkerhet för fluorfria Natriumjonbatterier

Natriumjonbatterier förutspås bli en av de mest betydelsefulla teknologierna för storskalig energilagring i Europa, då alla råmaterial finns tillgängliga lokalt till fördelaktiga priser. Elektrolyten är nyckel till batterisäkerhet och syftet med detta projekt är att undersöka säkerheten i natriumjonbatterier med nya fluorfria elektrolyter. 

I takt med den omfattande expansion som batterifältet genomgår är prestanda inte den enda avgörande faktorn. Istället måste aktuella behov som säkerhet, hållbarhet och kostnad prioriteras. Det innebär att det finns gott om utrymme för andra teknologier än de kommersiella litiumjonbatterierna såsom natriumjonbatterier, vilka är mer miljövänliga och kostnadseffektiva då de tillverkas av mer tillgängliga material. Genom att kombinera dessa teknologier kan vi accelerera elektrifieringen av transportsystemet, implementera stationär lagring och övergripande transformera till ett CO2-neutralt samhälle. Trots betydande förbättringar av natriumjonbatterier sedan deras första kommersialisering krävs fortfarande omfattande forskning för att kunna konkurrera samtidigt som säkerhet och hållbarhet säkerställs.

Detta projekt syftar till att undersöka säkerheten hos nästa generations batterier avsedda för storskalig energilagring.  Eftersom det förväntas att natriumjonbatterier ska tillverkas i stor skala är säkerhet, både för miljön och människor, av yttersta vikt. En säkerhetsfråga som är gemensam för konventionella litiumjonbatterier och natriumjonbatterier är användningen av fluorerade elektrolyter, vilka kan frigöra giftiga och korrosiva ämnen vid bränder och försvåra batteriåtervinningsprocessen genom att korrodera reaktorer och förorena de komponenter som ska återvinnas. Därför är det nödvändigt med alternativa, fluorfria elektrolyter för att röra sig mot säkrare, mindre giftiga och mer miljövänliga batterier och därmed uppnå ett mer hållbart energisystem. Även om de här argumenten är relevanta för alla batterikemier är de extra viktiga för natriumjonbatterier och storskaliga batteriinstallationer med tanke på den planerade produktionens och installationernas omfattning. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Altris AB, Totalförsvarets forskningsinstitut och RISE, med det övergripande målet att utveckla och undersöka säkerheten hos en ny fluorfri elektrolyt för natriumjonbatterier. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Fluorfria Na-jonbatterier

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 417 700

Partner

Altris AB, FOI

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Maria Quant

Kontaktperson

Maria Quant

Forskare

+46 10 516 62 73

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marcus Rasmussen

Kontaktperson

Marcus Rasmussen

Forsknings- och Utvecklingsingenjör

+46 10 516 53 75

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.