Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Uppdaterat och utvidgat miljöavtryck av svensk grisproduktion

Vi ska identifiera betydelsen av produktionsförbättringar, användning av restprodukter och god djurhälsa för miljöavtrycket av svenskt griskött. Vi ska också undersöka hur man kan integrera antibiotikaanvändning i livscykelanalysmetodiken. Resultatet blir ett uppdaterat miljöavtryck att användas av t ex grisproducenter och i marknadsföring.

Syfte och mål

Stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft

Utmaning

Den senaste klimatavtrycket av svensk grisproduktion gjordes 2009, och ingen full livscykelanalys har gjorts på 15 år. Samtidigt har det skett stora produktivitetsförbättringar i svensk grisproduktion och det finns ett behov av en uppdaterad miljöprofil.

Vår hypotes är att den mest produktions- och miljöeffektiva grisproduktionen kombinerar en god djurhälsa och ett väl genomarbetat foderval, bl a genom en stor användning av biprodukter som foder.

Lösning

Beräkna och kommunicera miljöfotavtrycket samt föreslå produktionsförbättringar som leder till bibehållen eller förbättrad djurhälsa samt ett konkurrenskraftigt miljöfotavtryck.  

Effekt

Resultatet kommer att utgöra en bas för marknadsföring av svenskt griskött till livsmedelsindustri, offentlig upphandling, konsumenter och samhället i övrigt vilket kommer att öka efterfrågan på svenska griskött.


Sammanfattning

Projektnamn

SLF Gris LCA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekteldare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Grisföretagarna, LRF, Gård & Djurhälsan, SVA, Odling i balans, Foderlotsen

Finansiärer

Stiftelsen Lantbruksforskning

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Birgit Landquist

Senior konsult

+46 10 516 67 20
birgit.landquist@ri.se

Läs mer om Birgit