Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Livsarenor

Unga i Värmland

Projektet syftar till att utarbeta en långisktig plan och en normförflyttning för att unga i Värmland ska läsa vidare i högre utsträckning, öka ungas entreprenörskap och bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Projektet förväntas ha effekter på både individ- och samhällsnivå och skapa förutsättningar för unga att känna ägarskap över sin framtid.

Normförskjutningar behöver ske för att vi ska nå våra mål om ökat entreprenörskap och höjd utbildningsnivå samt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Normer behöver förändras och jobbas med i olika livsarenor.

Livsarenor är olika för varje människa och de allra flesta livsarenor går in i varandra, så det blir en grov generalisering. T.ex. så finns den digitala arenan ständigt närvarande, och är samtidigt enorm och väldigt individuellt utformad – och det är här många unga bygger sin identitet (Internetstiftelsen 2020). Att hitta dessa olika livsarenor där vi kan jobba systematiskt med en normförflyttning är en grund utifrån vi kan etablera planer och aktiviteter. Det är dock viktigt att ha i åtanke att varje arena innefattar flera aktörer och pusselbitar och att ingen arena agerar på egen hand.  

Projektet ska processleda fram, i bred förankring, en långsiktig plan för hur det kan åstadkommas den normförflyttning som behöver ske för att öka entreprenörskapet, höja utbildningsnivå och bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Målgruppen är unga i Värmland.

På kort sikt kommer projektet - på individnivå - att bryta normen om vad som är rätt sätt att utvecklas och bidra till samhället. Stärka förmågor för självledarskap, höja skolnärvaro och öka utbildningsnivå. Projektet kommer också att öka de entreprenöriella förmågorna bland unga, öka delaktigheten kring sin egen utveckling och öka den psykiska och fysiska välmående. Projektet kommer även - på samhällsnivå - att minska kostnader för kompensatoriska insatser, bidra med flexibla inkluderande system med ökad förmåga till individanpassning och minskat lidande.

På lång sikt kommer projektet att skapa bättre förutsättningar för unga att känna ägarskap över sin nutid/framtid, öka entreprenörskapet, höja utbildningsnivån samt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Digitalt informationstillfälle

Nu kan du se inspelningen från det digitala informationsmötet om projektet Unga i Värmland inspelat den 22 februari 2022. Från RISE deltar Melinda From, Matilda Henningsson, Lisa Carlgren och Jennie Lindroth. Från Region Värmland deltar Gunilla Evers.

 

 

Undersökning för unga i Värmland

Under perioden februari-mars 2022 så gör vi en undersökning som handlar om ungas tankar kring sin framtid. Det är inte en vanlig frågeundersökning utan ett annorlunda digitalt verktyg som är lätt att använda. Undersökningen tar ungefär tio minuter att genomföra och görs i ett digitalt verktyg på mobil, dator eller surfplatta.

Här hittar du länken till undersökningen för unga

Tipsa gärna en ung person i din närhet att göra undersökningen. 

Vuxenundersökning: Unga i Värmland

Parallellt med undersökningen för unga så gör vi en kompletterande undersökning som vänder sig till vuxna som på olika sätt möter och arbetar med unga. 

Välkommen att delta i undersökningen! Fyll i dina svar via länken nedan på mobil, dator eller surfplatta. Undersökningen tar cirka 10-15 minuter.

Här hittar du länken till vuxenundersökningen

Du får mer än gärna sprida undersökningen vidare till kollegor och andra vuxna som jobbar med unga.

Nulägesanalys

Sammanfattning

Projektnamn

Unga i Värmland

Status

Avslutat

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

9 mån

Total budget

1100000

Finansiärer

Region Värmland

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Innovations-och processledare

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Matilda Henningsson

Kontaktperson

Matilda Henningsson

Projektledare

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.