Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
En skärmdump från det seriösa spelet TRIBE 2020 som visar en tom hall på en kontorsbyggnad.
Foto: Erik Einebrant

TRIBE 2020

TRIBE-projektet syftar till positiv beteendeförändring beträffande energieffektivitetsvanor i det offentliga rummet. Detta genom ett mobilspel kopplat till realtidsdata från fem pilotbyggnader och potentiellt 12 000 besökare i dessa byggnader. Spelet bygger på en tvärvetenskaplig ansats mellan speldesign, beteendeteori och energisimulering.

Projektet bygger på en serie komponenter som energiövervakning, simulering, samhällsstudier, speldesign och integration av alla komponenter i ett mobilspel.

Genom klusteranalys av användare identifierades tre kluster för varje av projektets 5 virtualiserade pilotbyggnader. Dessa kan användas för i spel för att karakterisera effektiviteten av agentbaserat beteende i relation till uppvärmning, kylning, belysning samt användande av elektriska apparater. Empiriskt observerade och energirelaterade beteendemönstren sträcker sig från det minst effektiva till medelffektiva och det mest effektiva, vilket indikeras av medelvärden för olika aktiviteter (1 = minst effektiv, 5 = effektivast).

Även om spel och digitala spel i synnerhet kan beskrivas som simuleringar finns det grundläggande skillnader i det generella tillvägagångssättet att implementera visuella spel, fysiksimuleringar och tekniska simuleringar. Inom spel är det ett krav att återkoppling sker i realtid med låg, upplevd latens. Tekniska simuleringar, såsom energisimulering i byggnadsplanering, kräver en detaljnivå som idag inte är möjlig i realtid. TRIBE-projektet förespråkar ett tillvägagångssätt inspirerat från spelindustrin där kan energisimulering segmenteras i förberäknad och realtidsimulering. Detta i likhet med hur ett spel "för-renderar" grafik och "bakar" belysning för att begränsa realtidsimulering.

Mobilspelet har installerats av mer än 18 000 användare och har erhållit ett övergenomsnittligt betyg. Den exakta effekten av ökad energieffektivitet kunde inte fastställas inom projektets begränsningar, men verktygen och metoderna i projektet har visat sig vara återanvändbara och relevanta.

Sammanfattning

Projektnamn

TRIBE 2020

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Teknisk utveckling, spelteori och speldesign

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

CIRCE Foundation, Acciona Infraestructuras, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., University of Graz, Deloitte Développement Durable, Özyeğin University

Finansiärer

Horizon 2020

Koordinator

Projektmedlemmar

Peter Ljungstrand

Kontaktperson

Peter Ljungstrand

Marknadschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.