Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trådlös och mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader

Energieffektiva byggmetoder gör våra bostäder ogenomsläppliga för elektromagnetiska vågor med utebliven mobiltäckning inomhus som resultat. Detta projekt verifierar och demonstrerar i skarpa piloter lösningar och affärsmodeller för integrerad mobil och WiFi trådlös täckning inomhus.


Sammanfattning

Projektnamn

Trådlös täckning inomhus

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

17 MSEK

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Mikhail Popov

SeniorForskare

+46 10 228 41 33
mikhail.popov@ri.se

Läs mer om Mikhail