Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
AI-genererad illustration som tolkar ord som jämställdhet, AI, gamification och idéer.
Foto: Genererad med AI-verktyget Dreamstudio by stability.ai

Top of Mind: Jämställdhet i Industrins vardag

Vad kan vi uppnå när vi kombinerar AI, spelmekanik och normkreativitet för att kasta nytt ljus över jämställdhetsfrågor i industrins vardag? I en samskapande designprocess ska vi titta på just detta!

Svensk skogssektor och tillverkningsindustri har sedan länge insett vikten av att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor för att skapa en mer jämställd, attraktiv och konkurrenskraftig industri. Engagemang för frågorna finns på många nivåer och mycket har redan gjorts! En utmaning ligger ändå kvar i att göra frågan "Top of mind" och integrera arbetet i industrins vardagliga arbete. 

Detta projekt tar sig an uppgiften att utforska hur vi tillsammans med industrins parter kan ta hjälp av nya angreppssätt som att arbeta med drivkrafter, gamification och nya digitala verktyg som Artificiell intelligens, för att se hur vi kan hålla igång engagemanget även i vardagen.

Projektet använder sig av en samskapande, normmedveten designprocess för att tillsammans med medarbetare från Indexator och Skogstekniska klustret och dess nätverk både ta fram och sprida ny kunskap.

För att öka effekten av projektet, kommer både insikter och lärdomar om den lösning som projektet tar fram och testar och den metod som används att spridas. Genom projektet vill vi inspirera och tillgängliggöra för fler att våga och vilja använda metoder/verktyg som Artificiell intelligens och ex. spelmetodik in i industrins utvecklings- och jämställdhetsarbete.

Sammanfattning

Projektnamn

Jämställdhet i Industrins vardag

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

1 000 000 SEK

Partner

Indexator Rotator Systems AB, Skogstekniska Klustret

Finansiärer

Vinnova, Indexator Rotator Systems AB, Skogstekniska Klustret

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Linn Johansson

Kontaktperson

Linn Johansson

Innovations- och processledare

+46 10 228 42 68

Läs mer om Linn

Kontakta Linn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.