Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Thriving Northern Cities - animerad startbild av hus i en stövel

Thriving Northern Cities - nordliga städer leder omställningen

Fem av de största städerna, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall, i norra Sverige samarbetar för att leda norra Sveriges utveckling. Tillsammans med RISE har de tagit fram en strategi för hållbar urban utveckling.

Våren 2023 genomfördes en förstudie som identifierade gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt, knutna till den gröna omställningen som sker i norra Sverige.

Förstudien resulterade i en gemensam regional strategi för hållbar stadsutveckling i de deltagande kommunerna och hela norra Sverige. Förutom kommunerna har också andra viktiga aktörer, från regionerna, näringslivet och akademin medverkat.

Genom att samlas kring en gemensam regional strategi bryter de fem kommunerna ny mark. Fram till idag har det inte funnits en gemensam plan eller strategi som griper över de fyra nordligaste länen.

Strategin är en av fem som Tillväxtverket har prioriterat att jobba vidare med urban utveckling. 

RISE har bistått i arbetet att utveckla strategin och stöttar även kommunerna i arbetet framåt med genomförandet. Strategin fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

- Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt

- Byggande, exploatering och finansiering.

- Sociala värden och civilsamhälle

- Mobilitet, infrastruktur och energi

 

Territoriell strategi för hållbar stadsutveckling i norra Sverige

Kort version (pdf, 422.92 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Thriving Northern Cities

Status

Pågående

Region

Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator, Part

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Partner

Luleå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun, Sundsvalls kommun

Finansiärer

ERUF - Tillväxtverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Vanja Östman

Kontaktperson

Vanja Östman

Projektledare

+46 10 228 48 19

Läs mer om Vanja

Kontakta Vanja
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonas Joelsson

Kontaktperson

Jonas Joelsson

Affärsutvecklare

+46 10 516 67 60

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.