Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Thriving Northern Capacities

Tillsammans med sex mindre kommuner i Västerbotten och Norrbotten har vi utvecklat samverkansmodeller för ökad kapacitet att vara en del av den gröna samhällsomställningen som sker i norra Sverige

Syftet med projektet var att skapa kapacitet och lärande för mindre och medelstora kommuner att vara en del av den gröna samhällsomställningen. Den övergripande målsättningen var att bidra till ett sammanhållet Sverige där alla är en del av och bidrar till en grön samhällsomställning.

Små kommuner har sällan möjlighet att ingå  i det nationella innovationssystemet trots att de är mycket innovativa och löser  utmaningar de står inför på kreativa och innovativa sätt. I det här projketet idenitiferade de deltagande kommunerna gemensamma fokusområden kopplat till grön omställning och utforskade tillsammans metoder för att dela resurser och kunskap. ​

I förlängningen ger det även en starkare och mer samlad röst för dessa kommuner vilket är viktigt ur ett finansieringsperspektiv. Likväl som en samlad analys av behov, utmaningar och gemensamma fokusområden  för hela det geografiska området.​

Projektet har nu avslutats och här på webbsidan finns slutrapporten att läsa. 

Inom projektet Thriving Northern Capacities har vi på RISE utvecklat en prototyp av ett dialogverktyg, som stöd för att tillsammans med små kommuner utforska framtidens bygdekärnor utifrån principer hämtade från begreppet ”15-minuters-staden”. 
Här hittar du en länk till en film som beskriver den

Material Thriving Northern Capacities

Sammanfattning

Projektnamn

Thriving Northern Capacities

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Koordinator, Projektledare

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Total budget

2 100 000 SEK

Partner

Kiruna kommun, Gällivare kommun, Bodens kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Vanja Östman

Kontaktperson

Vanja Östman

Projektledare

+46 10 228 48 19

Läs mer om Vanja

Kontakta Vanja
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.