Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

tExtended - Kunskapsbaserad blueprint för utökad textil cirkularitet

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsstater samla in textil separat från annat avfall senast 2025. För närvarande sker textilsorteringen för hand. Det behövs teknik och know-how för insamling, identifiering och automatiserad sortering men också för att bättre kunna återvinna det insamlade och sorterade avfall. Detta är tExtended! 

Det övergripande målet med tExtended är att utveckla en kunskapsbaserad Blueprint, det vill säga en masterplan för ett hållbart textilekosystem.

Grunden för denna Blueprint är en konceptuell ram som ska optimera textilflöderna för att på så sätt kunna behålla materialens värde på ett säkert och hållbart sätt.  

Baserat på detta ramverk kommer det sedan skapas en demonstrator för att verifiera reproducerbarheten hos tExtended-lösningarna och deras potential att minska textilavfallet med 80%. 

Demonstratorn kommer att genomföras i samarbete med det EU-omfattande konsortiet. Projektgruppen inom tExtended kommer från nio olika länder och representerar olika organisationer såsom forskning, industri och ideella organisationer. 

RISE deltar i flera arbetspaket, men främst inom områden kring avfärgningsvägar för textilier som innehåller PES; återvinning av fiberråvara; kemisk återvinning för syntetiska material; klassificeringssystem. Sedan leder RISE hållbarhetsdelen av projektet, som involverar LCA, sLCA och LCC.

Sammanfattning

Projektnamn

tExtended

Status

Pågående

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Finansiärer

Horizon Europe

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Diego Peñaloza

Kontaktperson

Diego Peñaloza

Forskare

Läs mer om Diego

Kontakta Diego
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Adriana Angelaccio-Osbeck

Projektledare

+46 10 228 42 49

Läs mer om Adriana

Kontakta Adriana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.