Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

TESTOMAT Project – Nästa nivå av testautomation

Modern mjukvaruutvecking präglas av agila metoder för att möta konstanta förändringsbehov. Mjukvarukvalitet har därmed i hög grad blivit synonymt med ”lätt att förändra”, samtidigt som tillförlitligheten behöver säkerställas. TESTOMAT-projektet kommer att hjälpa utvecklingsteam att finna rätt balans mellan dessa motstridiga kvalitetsaspekter.

Syfte och mål

TESTOMAT-projektet kommer att möjliggöra för utvecklingsteam att öka produktiviteten utan att offra kvalitet. För att erbjuda detta kommer projektet att bidra till forskningsfronten kring testautomation för organisationer som befinner sig i olika faser av övergången till agila processer.

Utmaning

Globala marknadskrafter tvingar Europeiska företag att övergå till lättrörliga arbetsmetoder. De agila utvecklingsmetodernas framfart har medfört att alltfler företag anammar produktutveckling med korta release-cykler för att så tidigt som möjligt integrera kundperspektivet i utvecklingsprocessen. Snabbare release-cykler innebär dock att kvalitetsbegreppet behöver omprovas. Mjukvarukvalitet har tidigare varit synonymt med ”buggfritt”, men dagens krav på kort tid till marknad medför att kvalitet innebär ”lätt att anpassa”. Samtida utvecklingstid tvingas balansera mellan två motstridiga kvalitetsaspekter: felfrihet och förändringsbarhet.

Lösning

Projektet kommer slutligen leda till förbättringsmodellen Test Automation Improvement Model (TAIM). Modellen kommer att definiera förbättringsområden inom testautomation och presentera mätbara förbättringssteg. Utvecklingsteam kommer att kunna använda TAIM som en handlingsplan för sitt förbättringsarbete kring kostnadseffektiv testautomation.

Effekt

Genom att hjälpa företag att lyfta sin testautomation till nästa nivå så kommer deras totala utvecklingskostnader att minska, vilket frigör resurser till annat arbete. Dessutom kommer projektet att använda TAIM för påverkansarbete gentemot relevanta industristandarder gällande funktionssäkerhet för att ge evidensbaserade rekommendationer kring testautomation. Detta arbete ligger i linje mer FNs hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Sammanfattning

Projektnamn

TESTOMAT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

18 383 k€

Partner

Ericsson, SAAB, Bombardier, System Verification, Empear, Verifyter, Mälardalens Högskola, KTH, Flera internationella partners: https://www.testomatproject.eu/consortium/

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur