Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbäddar för industriell digitalisering

Rapporten beskriver befintliga test- och demoanläggningar som finns i Sverige som kan stödja digitaliseringsprogrammet. En behovsanalys har gjorts utifrån industrins behov. En internationell utblick finns, med fokus på EU, som listar och beskriver initiativ och möjligheter.

Syftet med denna rapport är att beskriva de test- och demoanläggningar som finns i Sverige och som Sverige behöver satsa på för att stödja det digitaliseringsprogram som föreslagits av industrin och Teknikföretagen. Befintliga och relevanta T&D-anläggningar har kartlagts utifrån applikationsområden och listats ur olika aspekter. En behovsanalys har gjorts utifrån digitaliseringsprogrammets huvudpartners behov av nya eller förstärkta T&D. En utvidgad behovsanalys har skett in i applikationsområden för att bredda bilden genom förfrågan av RISE-fokusområdesledare. En internationell utblick har gjorts, framförallt in i EU, för att lista och beskriva initiativ och möjligheter som för närvarande föreligger.

Rapport: Testbäddar för industriell digitalisering – en kartläggning av behov och befintliga miljöer

Sammanfattning

Projektnamn

T&D för digitaliseringsprogrammet

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning, kunskapskälla

Projektstart

Varaktighet

Avslutat

Partner

Teknikföretagen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärsutvecklare

+46 70 519 04 91

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adam Edström

Kontaktperson

Adam Edström

+46702579734

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.