Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Drever på testbädd i Uppsala

Test och validering av AI och robotik för jordbruket i AgrifoodTEF

Det här projektet ska främja teknikutvecklingen inom jordbruket och erbjuder möjligheter att testa ny teknik i verklighetsnära miljöer innan marknadsintroduktion. Målet är att införa AI- och robotiklösningar i jordbruket som stärker livsmedelsproduktionens hållbarhet i en tid av klimatförändringar och global konkurrens.

Jordbruket och livsmedelsproduktionen i Europa står inför en rad utmaningar som klimatförändringar, importberoende, antibiotikaresistens, minskad lönsamhet och urlakad jord. TEF – Test- and experiment facilities är EUs verktyg för att stötta europeiska företag i utvecklandet av AI-teknologi och robotik. Fokus i det här projektet är företag som utvecklar nya AI- och robotikbaserade produkter för jordbrukssektorn som kan bidra till lösningar på problemen.

 I den svenska delen av projektet som RISE koordinerar ingår även AstaZero. EU och Svenska staten genom Vinnova, finansierar hälften var. I konsortiet ingår 29 parter från nio europeiska länder. Exempel på andra parter är Wageningen University och Research i Holland, Agrotech Valley i Tyskland och koordinatorn Fundazione Bruno Kessler i Italien.

Basen för RISE erbjudande är vår Testbädd Digitaliserat jordbruk i Uppsala där vi sedan fem år arbetar med digitalisering och robotisering i jordbruket. Den andra anläggningen som är direkt involverad är AstaZero utanför Göteborg som är en testbana för autonoma fordon. Utöver dessa anläggningar kan andra av RISE mer än 130 test- och demonstrationsanläggningar komma att användas i projektet.

Genom att kombinera våra möjligheter och kompetenser inom jordbruk med andra områden som AI, digitalisering och autonoma fordon är målet att förkorta tiden mellan prototyp och marknadsintroduktion samt att bygga tillit för nya AI- och robotiklösningar inom jordbrukssektorn.

Sammanfattning

Projektnamn

AgrifoodTEF

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

50 miljoner SEK

Partner

AstaZero

Finansiärer

Vinnova, EU

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jonas Engström

Kontaktperson

Jonas Engström

Forskare

+46 10 516 69 09

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stina Jonsson

Kontaktperson

Stina Jonsson

Senior Projektledare

+46 76 101 14 46

Läs mer om Stina

Kontakta Stina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.