Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
elnät
Foto: Emil Hillberg

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Forskningsprojekt med mål att bygga kompetens i flera steg kring hur kapacitetsutnyttjandet i elkraftsystem påverkas genom utnyttjande av systemvärn. Projektet inkluderar doktorander på Lunds Tekniska Högskola samt på Kungliga Tekniska Högkolan och har en referensgrupp från Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid, E.ON, Ellevio, Vattenfall samt Hitachi

Projektet har fokus på ökad kunskap om systemvärn som del av “smarta transmissionsnät” och syftar till en tillförlitlig och driftsäker ökning av kapaciteten i existerande elnät.

Det övergripande syftet med projektet är att bygga kompetens i flera steg kring hur kapacitetsutnyttjandet i elkraftsystem påverkas genom utnyttjande av systemvärn. Detta gäller: 

  • Utformning och lokalisering av systemvärn
  • Systemvärns påverkan på elkraftsystemets stabilitet
  • Systemvärns påverkan på tilldelning av kapacitet till elmarknaden
  • Systemvärns påverkan på förutsättningarna för driftplanering och realtidsdrift av kraftsystemet

Sammanfattning

Projektnamn

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3-årigt projekt

Total budget

6000000

Partner

KTH, LTH, Referensgrupp: Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid, energinet, E.ON, Ellevio, Vattenfall, Hitachi Energy, DNV

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Emil Hillberg

Kontaktperson

Emil Hillberg

Seniorforskare

+46 72 564 95 75

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Ackeby

Kontaktperson

Susanne Ackeby

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 516 52 61

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.