Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
System för produktion och användning av vätgas via sektorkoppling
Foto: Karlstads Energi, Hedenverket

Systemperspektiv för effektiv vätgasproduktion via koppling till fjärrvärme

RISE driver ett projekt, HyCoGen, som analyserar möjligheten till lönsam vätgasproduktion genom sektorkoppling till fjärrvärme. Sveriges ledande fjärrvärmeleverantörer deltar. Syftet är att visa hur vätgas i ett energisystem kan bli både lönsamt och göra klimatnytta. Projektet har kvalificerat sig på IVA:s lista "Teknik i mänsklighetens tjänst".

Tidigare utredningar har kommit fram till att produktion och lagring av vätgas för senare elproduktion inte är lönsamt utifrån dagens förutsättningar. Orsaken är i huvudsak dess kostnader och förluster i energiomvandlingarna. Detta projekt analyserar möjligheterna att tillvarata värmeförluster som uppstår i processen för att bidra i befintlig fjärrvärmeproduktion. Förlusterna kan därigenom generera fjärrvärmeintäkter.

Syrgas är en annan restprodukt som skapas i vätgasproduktionen. Den kan tex nyttjas vid förbränning av biomassa eller avfall, vilket effektiviserar förbränningen och minskar kväveföreningar i rökgaserna, vilket också underlättar för koldioxidinfångning.

Vätgasen kan också användas till fordonsbränsle eller olika typer av industriella processer. Det skapar större flexibilitet för anläggningsägaren och minskar kraven på lagrets storlek.

Att tillverka vätgas från en alltmer väderberoende elproduktion, i huvudsak vindkraft, bidrar till att stabilisera elnätet. Tack vare möjligheten att lagra vätgasen går det också att sälja systemtjänsten FCR-D. När nätet är hårt belastat kan elektrolysprocessen dra ner sin elförbrukning, till förmån för andra verksamheter som inte har samma möjlighet. Ett lokalt batterilager kan bidra till snabba effektvariationer och fler systemtjänster.

Projektet gör en översyn av dagens och framtidens tekniker, där framtida kostnader och verkningsgrader förväntas förändras i positiv riktning för processens ekonomi. En skiss nedan visar gröna ellipser som projektet fokuserar på och som kan generera ytterligare intäkter.

Systembild för vätgasproduktion ur ett systemperspektiv med utökade möjligheter tack vare sektorkoppling till fjärrvärme.

Med tanke på kriget i Ukraina och ambitionerna att minska på beroendet av rysk naturgas, har detta projekt också fått en europeisk dimension. Fjärrvärme är en teknik som har utomordentliga fördelar utifrån ett systemperspektiv. Man kan elda sopor, skogsavfall och andra typer av bränslen som genererar både värme för bostadsuppvärmning och elektricitet. Genom att i tillägg tillverka vätgas i anslutning till fjärrvärmeanläggningen, kan ytterligare fjärrvärme genereras, samtidigt som gasen kan ersätta importerad rysk gas.

Detta kan bli en utmärkt systemlösning för länder som Estland, Lettland, Polen och Tyskland. Kanske också lösningen för Ukraina, när det landet förhoppningsvis snart ska byggas upp från ruiner.

Mer om projektet finns att läsa på Energimyndighetens innovationsprogram Termo. Det finns också ett läsvärt reportage i Tidningen Energi.

Ett urval av publika resultat

Sammanfattning

Projektnamn

HyCoGen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare & projektpartner

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

7 MSEK

Partner

Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy, Mälardalens Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten, Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anders Wickström

Kontaktperson

Anders Wickström

Senior Projektledare

+46 10 516 67 02

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jenny Lindborg

Kontaktperson

Jenny Lindborg

Projektledare

+46 10 516 58 13

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.