Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Systeminnovation: Modulärt batterisystem för fossilfria arbetsmaskiner

Omställning till ett hållbart system för användandet av batterier för elarbetsmaskiner kräver, förutom teknikutveckling, resurseffektivitet, beteendeförändringar samt utveckling av affärsmodeller, infrastruktur och policy.

Det långsiktiga målet är att komma till ett modulärt batteribytessystem som möjliggör att även branscher som jordbruk och skogsbruk kan elektrifieras, i syfte att drastiskt minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan. 

Den stora frågan för att elektrifiera arbetsmaskiner är hur maskinerna ska få tillgång till elenergi. I ett parallellt teknikprojekt (se nedan) utvecklas och demonstreras ett modulärt batteribytessystem som en möjliggörare för eldrivna arbetsmaskiner i olika branscher.

I detta projekt ville vi identifiera och bearbeta hinder och möjligheter för etablering av batterisystem med uthyrning av batterier som vi tror är en möjliggörare för elektrifieringen av arbetsmaskiner. Projektgruppen arbetade tillsammans med hur en uppskalning av batterisystemet kan gå till, affärsmodeller och marknadspotentialer, nuvarande nätsystem och dess regler samt attityder till nya lösningar. Vi ville därmed öka kunskap och förståelse för en ny kommande marknad och vad som kommer krävas för att nå ett systeminträde.

Sammanfattning

Projektnamn

Systemperspektiv på elarbetsmaskiner

Status

Avslutat

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

1,9 Mkr

Partner

Malwa Forest AB, Energifabriken i Sverige AB, Micropower Sverige AB, Traktorarvid AB

Finansiärer

Vinnova, Medverkande partner

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Annika Kihlstedt

Kontaktperson

Annika Kihlstedt

Projektledare

+46 10 228 45 41

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.