Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Syntes: Affärsekosystem för cirkuläritet kring elbilbatterier

All eldrivna fordon kräver batterier. När batterierna blivit för gamla för att användas i fordonen kan de ändå ha en lång återstående livstid för andra användningar -- de får ett "second life". Syntes har genom en litteraturstudie undersökt förutsättningar för att skapa ett affärsekosystem för sådana second life-batterier.

I takt med att fler saker elektrifieras, ökar behovet av batterier. Då metallerna i batterier är sällsynta, svårutvunna och begränsade, kan vi inte enbart förlita oss på användandet av jungfruliga metaller, utan måste även återanvända utrangerade batterier.  I närtid står vi inför en situation där vi kommer att få fler och fler uttjänta batterier från fordonsflottan. Syntes fokusera på just dessa uttjänta batterier och på vilket sätt de kan cirkuleras på en andrahandsmarknad, i form av ”Second Life” batterier.

Syftet med projektet var att kartlägga ett ”Affärsekosystemperspektiv kring cirkuläritet” genom en litteraturstudie. Resultaten har presenterats i en slutrepport såväl som vid en internationell konferens.

Återanvändningen av elbilsbatterier innebär dock både tekniska och affärsmässiga utmaningar. Hur kan vi säkerställa att adekvata batterihälsodata samlas in och används för att ge en korrekt utvärdering av värdet på ett EV-batteri som som tas bort från ett fordon? Vilka affärsmodeller behövs? Syntes slutrapport presenterar hållbara modeller för cirkularitet i samband med återanvända batterier genom att analysera marknadsscenarierna marknadsscenarier, studera processerna och relationerna mellan intressenter samt granska möjliggörare och ekosystem. Vi diskuterar även möjligheter, utmaningar och regleringar för att stödja en omfattande förståelse av den hållbara hållbar cirkularitetsprocess för uttjänta elfordonsbatterier.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Syntes

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

600000

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Terese Besker
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.