Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SWEDPROD

SWEDPROD producera i Sverige

Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Projektparterna har tillsammans utrett effekterna av att införa flexibel automation med olika nivå av samverkan mellan robotar och operatörer.

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att analysera och visa hur flexibel automation kan öka produktiviteten. Parterna har utvecklat en guide som ska underlätta företagens beslut för automation vid kortserieproduktion, speciellt anpassad för små och medelstora företag. Projektet har bidragit till de automationsnätverk som har bildats i landet.

Resultat och förväntade effekter

Fem av sex pilotföretag har infört automationslösningar under projektet, vilket bidragit till internt lärande och högre framtida produktivitet. En kamerabaserad säkerhetslösning kan bidra till fler möjliga automatiserade processer.

Artiklar, konferens- och mässpresentationer, filmer och övrig teknikspridning har ökat intresset och kunskapen i Sverige kring flexibel automation. Projektets analysgrupp har följt deras besluts- och automationsstrategiprocesser genom modulerna i automationsguiden, som genom detta arbete kontinuerligt vidareutvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har gemensamt utvecklat en automationsguide med olika moduler som analyserar företagets behov och eventuella effekter av automation. Parallellt har teknisk utveckling skett vid OpiFlex och de deltagande pilotföretagen. Pilotföretagen intresserade av flexibel automation har valt olika automationslösningar, och fem av sex företag har också implementerat dessa. Projektets analysgrupp har följt deras besluts- och automationsstrategiprocesser genom modulerna i automationsguiden, som genom detta arbete kontinuerligt vidareutvecklats.

Sammanfattning

Projektnamn

SWEDPROD producera i Sverige

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 - år

Partner

OpiFlex AB , BK Produkter AB , Ellagro AB , Anebyhusgruppen , WM Press AB , The Absolut Company AB , KG List AB , SICK IVP , Chalmers Tekniska Högskola, IF Metall , Livsmedelsföretagen, Träcentrum

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Forsknings- och affärsutvecklare

+46 70 780 61 80

Läs mer om Boel

Kontakta Boel
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.