Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Asfaltväg genom vinterlandskap.
Foto: Samuel Scrimshaw

Sulfatlignin i asfalt

Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid vägbyggnad och -underhåll. Fossilfria transporter är en gemensam målsättning för entreprenörer och Trafikverket. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet.

Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid vägbyggnad och -underhåll. Fossilfria transporter är en gemensam målsättning för entreprenörer och Trafikverket. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet och t.o.m. möjliggöra en tillfällig koldioxidsänka.

Målsättningen med projektet är att skala upp tillverkning av ett bindemedel baserat på sulfatlignin (lignin tillsammans med bitumen i första skedet) och genom en provväg kvantifiera effekten av detta innovativa bindemedel i asfaltbeläggning. Lignin är en skogsprodukt. Det är ett samlingsnamn för flera olika typer av lignin. Den typ som idag är kommersiell i stor skala är en biprodukt som separeras från sulfatmassaproduktion. Andra potentiella, men idag inte kommersiellt tillgängliga ligniner från skogen i stor skala, är de som erhålls som en biprodukt från bioraffinaderier.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin i asfalt.

Status

Pågående

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Expertis inom ligninområdet samt leverantör av sulfatlignin.

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

3 900 000 SEK

Finansiärer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur