Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Asfaltväg genom vinterlandskap.
Foto: Samuel Scrimshaw

Sulfatlignin i asfalt

Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid vägbyggnad och -underhåll. Fossilfria transporter är en gemensam målsättning för entreprenörer och Trafikverket. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet.

Vy över skog som är källan till lignin.

Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid vägbyggnad och -underhåll. Fossilfria transporter är en gemensam målsättning för entreprenörer och Trafikverket. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet och t.o.m. möjliggöra en tillfällig koldioxidsänka.

Målsättningen med projektet är att skala upp tillverkning av ett bindemedel baserat på sulfatlignin (lignin tillsammans med bitumen i första skedet) och genom en provväg kvantifiera effekten av detta innovativa bindemedel i asfaltbeläggning. Lignin är en skogsprodukt. Det är ett samlingsnamn för flera olika typer av lignin. Den typ som idag är kommersiell i stor skala är en biprodukt som separeras från sulfatmassaproduktion. Andra potentiella, men idag inte kommersiellt tillgängliga ligniner från skogen i stor skala, är de som erhålls som en biprodukt från bioraffinaderier.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin i asfalt.

Status

Pågående

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Expertis inom ligninområdet samt leverantör av sulfatlignin.

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

3 900 000 SEK

Finansiärer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Maria Ölmhult

Kontaktperson

Maria Ölmhult

Project Manager, M. Sc.

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.