Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor

Syftet med projektet är att utveckla strategier för beslutsstöd i verkliga situationer för att bidra till samhällets beredskap vid framtida extrema väder förhållanden. Projektet kommer att resultera i ett material som beskriver de aktuella trenderna och som föreslår olika metoder och lösningar för att hantera extrema värmeböljor.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till samhällets beredskap och anpassningsförmåga vid framtida extrema väderförhållanden och ökande temperaturer. Rapporten från FNs klimatpanel (IPCC) 2018 beskriver att människor redan upplever konsekvenserna av en grads höjning av den globala medeltemperaturen genom mer extrema väder, stigande havsnivåer och minskande havsisar vid Arktis, bland annat. Dessutom påverkar den ökande temperaturen barn och äldre mer än övriga befolkningen och kan också öka ojämlikheten mellan könen. Enligt Världshälsoorganisationens rapport från 2014 kan denna förändring vara anledningen till 38 000 dödsfall per år på grund av värmeböljor, särskilt bland äldre, och 48 000 dödsfall orsakade av diarré, 60 000 av malaria och 95 000 på grund av barns undernäring över hela världen. Därför är det viktigt att utveckla strategier för att mildra allvarliga effekter vid framtida värmeböljor. Huvudmålet med projektet är att utveckla sådana strategier baserat på:

  • Kvantitativa data: satellitdata och nationella meteorologiska data.
  • Kvalitativa data: samhällets/människors upplevelser, genom intervjuer, av värmeböljor och deras erfarenheter av att hantera sådana händelser.

Syftet med projektet är att utveckla strategier för beslutsstöd i verkliga situationer under framtida värmeböljor för att mildra allvarliga effekter. Projektet kommer att resultera i ett material som beskriver de aktuella trenderna och som föreslår olika metoder och lösningar för att hantera extrema värmeböljor.

Baserat på syftet och huvudmålet är projektets delmål att:

  1. Skapa urbana heat island/värme-ö-kartor för värmeböljorna år 2006, 2014 och 2018, samt ett genomsnittligt år (2012) som referens för att identifiera trender och definiera ”hot spots” i kommunerna Lerum och Trelleborg.
  2. Identifiera byggnader som innehåller skolor, daghem och/eller äldreboende inom dessa ”hot spots” och analysera hur människor som bor eller arbetar i dessa byggnader anpassar sig till värmen. Studera befintliga lokala strategier för hantering av värmeböljor.
  3. Försörja ett beslutsstödsverktyg som gör det möjligt för kommunerna att utveckla strategier för att mildra värmeböljor händelserna i sina beredskapsplaner för extremt väder.
  4. Kommunicera och sprida kunskapen både till andra kommuner liksom till forskningssamhället.

Som ett resultat av projektet kommer de strategier som utvecklats tillsammans med de medverkande parterna att hjälpa utsatta verksamheter, såsom vårdcentraler, skolor, förskolor och byggföretag att förbereda sig för extrema väderförhållanden, anpassa sig till ökande temperaturer och minska behovet av onödigt kostsam och resurskrävande kylningsutrustning.

Sammanfattning

Projektnamn

SMEFEV

Status

Avslutat

Region

Region Skåne, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2,6 MSEK

Partner

Lerums kommun, Trelleborgs kommun

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
13.Bekämpa klimatförändringarna
Özüm Durgun

Kontaktperson

Özüm Durgun

Forskare

+46 10 516 53 01

Läs mer om Özüm

Kontakta Özüm
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.