Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggintegrerade solceller på fasad

Standarder och certifiering-Nycklar till en ännu oexploaterad marknad

Byggnadsintegrerade solceller ersätter vanliga byggmaterial i byggnaders tak och fasader men, trots att de funnits i 20 år används de sällan vid byggen. Detta beror på att det är otydligt för bygg- och solelbranschen vilka krav de behöver uppfylla. Därför vill vi, ihop med solel- och byggbranschen, ta fram en vägledning som tydliggör dessa krav.

Syftet med projektet är att öka förtroendet för tekniken från byggherrar och beställare men också stärka svenska företags utvecklingsarbete och möjligheter att positionera sig internationellt inom ett mycket expansivt och viktigt teknikområde.

Huvudmålet med projektet är att ta fram en vägledning inför certifiering för byggintegrerade solceller.

Projektet bidrar till att utveckla byggnadsintegrerade solceller genom ökat förtroende för tekniken från byggherrar och beställare men också stärka svenska företags utvecklingsarbete och möjligheter att positionera sig internationellt inom ett mycket expansivt och viktigt teknikområde.

Projektet har tagit fram en vägledning för byggnadsintegrerade solceller i bebyggd miljö. Vägledningen vänder sig till tillverkare, leverantörer och beställare och gäller framförallt den kommande CE-märkningen av byggnadsintegrerade solcellsprodukter och solcellssystem. Vägledningen återfinns på denna sida men också i DIVA (Vägledning om solceller i bebyggelsen - Vägledning för tillverkare, leverantörer och beställare kring kommande CE-märkning av byggnadsintegrerade solcellsprodukter och system (BIPV-produkter) (diva-portal.org)). 

 

Här är en vägledning för aktörer som behöver hantera CE-märkning av byggnadsintegrerade solceller.

Vägledning (pdf, 3.61 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Cert-BIPV

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år och 4 månader

Total budget

2 112 170 kr

Partner

Gruppsol, Svensk solenergi

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Malin Unger

Kontaktperson

Malin Unger

Projektledare

+46 10 516 58 87

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.