Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen

Målet med projektet är att ta fram prototyper för byggbeslag/förband inspirerade av möbel- och inredningsindustrin och utforska dessa tillsammans med aktörer i branschen.

Sverige har ett underskott på bostäder och det byggs för lite för att kompensera för underskottet enligt Boverket. Resursbrister anges som skäl till att byggandet inte täcker behovet.

Möbel- och byggbranschen har mycket gemensamt. Möbelbranschen har dock större inslag av industriell produktion vilket inneburit produktion till lägre kostnad. Genom att hämta produktionsidéer hos andra branscher finns möjlighet att radikalt förnya och transformera (trä)byggindustrin och därmed effektivisera byggprocessen. Historiskt sett har branschöverskridande spinoffeffekter visat sig generera framgångsfaktorer.

Målet för projektet är att ta fram prototyper för byggbeslag/förband inspirerade av möbel- och inredningsindustrin och utforska dessa tillsammans med aktörer i branschen. Det ska i sin tur verka som inspiration för ett större projekt tillsammans med branschaktörer med mål att utveckla system för montage av byggelement, som ger högre precision och är snabbare att utföra än dagens system.


Sammanfattning

Projektnamn

Möbel till bygg

Status

Pågående

Område

Bygg, Träteknik

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

500000

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Evenemang