Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kor

Soliga lantbruk i norr

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Projektägare LRF arbetar i samverkan med Energikontor Norr och RISE. Tillsammans kommer vi under projektet att hålla i aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelanläggningar.

Under drygt 2 år med start hösten 2019 leder LRF tillsammans med samverkansparter EU-projektet Soliga lantbruk i Norr. Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska vi hjälpa lantbruk med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar.

Efter projektet förväntas den information och det upphandlingsunderlag som tagits fram, samt de erfarenheter som de första beställarna gör, leda till att ytterligare lantbruk installerar solel. Genom projektets aktiviteter ska länets potential för solel bättre tillvaratas och förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning säkerställas. Under våren 2020 åker vi ut på en seminarieturné till tre orter i Norrbotten och tre i Västerbotten, var och när du hittar oss kan du läsa om i infobroschyren som du hittar i länkarna till höger.

Vi riktar oss till aktiva lantbruk och med det menar vi att det bedrivs verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Sammanfattning

Projektnamn

Soliga lantbruk

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Energikontor norr

Finansiärer

Lantbrukarnas riksförbund, Region Norrbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, Grönt utvecklingscentrum, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektmedlemmar

Extern press

Anna Malou Petersson

Kontaktperson

Anna Malou Petersson

Enhetschef

+46 10 516 61 91

Läs mer om Anna Malou

Kontakta Anna Malou
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.