Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Smart Temperature Label
Foto: Marpe Tanaka

Smart etikett för vaccinmonitorering

Smart Cold Chain Indicator, sCCI, är en smart etikett för temperaturloggning vid medicintransporter. Med hjälp av tryckt elektronik och ett samarbete med marknadsnära parter har RISE varit med och utvecklat systemet. Det pågående projektet siktar mot industriell uppskalning.

MSF vaccination in field. Copyright: MSF.

sCCI-systemet har utvecklats i samarbete med ett industriellt konsortium, där Cold Chain-experterna TSS och kravställarna MSF, Läkare utan gränser, deltagit. Vinnova har bidragit med finansiering. I detta andra projekt är MSF inte längre medverkande, då projektet mer handlar om industrialisering.

En smart etikett för monitorering av temperatur kan leda till lägre kostnader och noggrannare mätning, och inte minst minska mängden fel i fält, där enkla lösningar oftast fungerar bättre än avancerad kommunikationsutrustning.

Bioaktiva preparat, såsom vaccin, påverkas av temperaturfluktuationer. För att säkerställa att de är verksamma övervakas kyltransporter inom farmakologi med temperaturloggers, som kan indikera om exponering skett. Eftersom stora värden är involverade är kylkedjemonitorering (Cold Chain Monitoring) ett viktigt område för världens farmabolag och inom den humanitära vården finns ett antal aktörer som arbetar med Cold Chain-problematik: PATH, GAVI, WHO, Unicef och MSF bland andra.

Idén att utveckla en smartare och billigare temperaturlogger kom från Läkare utan gränser efter omfattande studier av hur vaccin färdas och hanteras i det som MSF kallar "Chain of Life". MSF gjort en omfattande behovsanalys som finns här: enklare och smartare Cold Chain Indicator.

Vi vill även tacka andra externa parter som varit inblandade i projektet: 

 

Mer om bakgrunden till projekten finns här: Öppen Innovation kring vaccintransporter

Live demo by MSF Innovation Unit - early prototype.

Länk till video: https://vimeo.com/218591828

Läkare utan gränsers Ana Laura Santos diskuterar innovation och den smarta etiketten

Länk till video:  https://youtu.be/VB4dI7ZvmB8

Mer fakta om sCCI - smart Cold Chain Indicator med Last Mile Indicator

Värme eller kyla kan ändra hur effektiva farmakologiska preparat är. Medicintransporter i varma klimat är generellt svåra, och i konfliktområden är både transporten i sig komplicerad, liksom att hålla kylkedjan intakt. Det är ett problem som MSF, Médecins Sans Frontières, eller Läkare utan Gränser vill lösa. I samarbete med MSF har RISE utvecklat ett miniatyriserat system baserat på tryckteknik -ett hybridsystem i form av en smart etikett som mäter och lagrar temperaturdata för enkel och effektivt monitorering av läkemedel i fält.

"Potentialen med den tryckta sensorplattformen är enorm och kommer att ge ett mycket bättre stöd för slutanvändare i bedömningen om en produkt är användbar eller inte. Ju längre ut i fält vi befinner oss, desto svårare är det att upprätthålla rätt temperatur i logistikkedjan, vilket är livsviktigt för att bibehålla medicinens, eller vaccinets, kvalitet och det påverkar den vård vi kan ge våra patienter. Andra alternativa transportlösningar som finns idag är ofta väldigt dyra", säger Marpe Tanaka på MSFs Innovation Unit.

Idén till den tryckta sensoretiketten kom från MSF till RISE Printed Electronics via en Open Innovation Platform "PEA Open" som var finansierad av den europeiska utvecklingsfonden.

Två utvecklingsprojekt har finansierats av Vinnova för att driva den tekniska utvecklingen av systemet. Det första projeketet innefattade flera parter med fokus på att ta fram ett fåtal system som proof of concept och för att göra ett mindre fälttest för att bedöma prestanda, robusthet och användarvänlighet. Det andra projektet, som löper tom sommaren 2019, handlar om att skala upp produktionen.

Systemet är baserat på tryckteknik med flera tryckta elektriska komponenter:

  • Ledarbanor
  • NFC-antenn
  • Tryckt batteri (monteras)
  • Grafiskt tryck
  • Tryckt elektrokrom display ("Acreo Display")

Ett fåtal komponenter monteras, däribland ett chip från NXP som kan lagra upp till cirka 7000 mätpunkter.

Systemet mäter temperatur och lagrar vid vissa tidsintervall. Utläsning kan sedan ske via en smartphone med NFC till en mjukvara, samt vidare till molntjänster, eller lokalt direkt via den unika elektrokroma displayen som fungerar som ett tidigt varningstecken.

Systemet är unikt, för det ger en möjlighet att:

  • producera avancerade system med rulle-till-rulle teknik
  • nå låg produktionskostnad i höga volymer
  • monitorera produkter (medicin/vaccin), inte bara på pallnivå utan kanske på kartong-nivå eller kanske tom den heliga graalen: "item-level". 

Dagens system för Cold Chain Monitoring är antingen mycket dyra (25USD) eller för enkla (termokroma bläck), vilket skapar ett intressant fönster för den här Smart Cold Chain Monitoring-etiketten, sCCI, med en elektrokrom display för Last Mile monitoring.

Sammanfattning

Projektnamn

Smart etikett för vaccinmonitorering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Design och integration

Projektstart

Varaktighet

20 months

Total budget

8MSEK

Partner

TSS, FLEX, Beneli, Imprint Energy, RISE, Konsortiet innefattar aktörer från hela värdkedjan forskning-marknad, med nära samarbete kring design i ett tidigt stadium.

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
Björn Norberg

Kontaktperson

Björn Norberg

Affärsutvecklare

+46 10 228 41 21

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.