Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smart Automation Living Lab for Process industry Implementation

”Smart Automation Living Lab for Process Industry Implementation” skapar och driver en sammanhållen plattform för processindustrin där andra testmiljöer som har specifika testinriktningar integreras.

I SALLPI-projektet samarbetar forskare, deltagare från processindustrin och system- och produktleverantörer för att skapa en miljö som möjliggör öppen utbyte av data och enkel integration av ny teknik. 

Projektet bygger också ett nätverk av intressenter som erbjuder testplatser, testmiljöer och testkomponenter som en del av miljön. Som sådan utvecklar SALLPI-projektet en innovativ, dynamisk, långsiktig och lättillgänglig arena som efterliknar verkliga industriella förhållanden på ett sätt som för närvarande inte är tillgängligt.

SALLPI-projektet till den snabba digitala omvandlingen av den svenska processindustrin och dess leverantörer genom att tillhandahålla en plattform som ger industrin möjlighet att minska tid från idé till implementering.
På samma sätt reducerar SALLPI riskerna och kostnaderna för implementering genom att exempelvis använda dataanalys för att förutse processinställningarna för att uppnå ett positivt produktresultat, reducerar volymen av provmaterial som krävs, som ett resultat av att implementera Data Analytics och exakta prediktiva modeller.

Projektet ger tillgång till testanläggningar och testmiljöer för processindustrin, systemleverantörerna och produktleverantörerna för att utbyta data, testa interoperabilitet och visa innovationer och lösningar i en verklig miljö. "Det främsta målet för oss i SALLPI-projektet är att utveckla vårt DigiCORE-labb för att möta den svenska industrins behov för att möta den digitala revolutionen, säger Stig Larsson, senior forskare på RISE, som är värd för en av testmiljöerna. Projektet använder piloter för att säkerställa att kraven på testmiljön är uppfyllda. Piloterna visar till exempel VR / AR-fjärrstöd och samarbete via molnet för pappersindustrin, autonom maskininlärning för kontroll, förutsägelse och optimering av stålindustrin och molnbaserad automation med IoT-utrustning för processindustrin. Genom piloterna konkretiserar SALLPI hur digitaliseringsprojekt kan utföras utan att man behöver bygga egna plattformar för individuella test.

 

FENIX – den virtuella papperstillverkning miljö

Larisa Rizvanovic

Kontaktperson

Larisa Rizvanovic

Enhetschef

Läs mer om Larisa

Kontakta Larisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.