Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Småföretagsstöd för Horizon Europe, Eurostars och Innovation Fund

EUSMEsupport ger kostnadsfri rådgivning till svenska, små- och medelstora företag i syfte att öka svensk medverkan i Horisont Europa, Eurostars och Innovation Fund. Deltagande organisationer i projektet finns representerade geografiskt i hela landet och har en tvärvetenskaplig kompetens samt stor erfarenhet av ansöknings- och projektstöd till SMF.

Syfte och mål

Syftet med verksamheten är att stödja svenska små- och medelstora företag (SMF) som ansöker om eller genomför projekt i Horizon Europe, Eurostars eller Innovation Fund. Projektet bidrar därigenom till att en större andel av de beviljade medlen inom de tre programmen går till svenska SMF. Stödet innefattar support både före och under ansökningsprocessen samt under pågående projekt. Företagen kommer vid behov att slussas vidare till annat SMF-stöd inom ramen för verksamheten hos Enterprise Europe Network (EEN).

Utmaning

Svenska företag kan bli bättre på att få fler ansökningar godkända och därmed få mer finansiellt stöd från EU. Mindre företag har ofta inte samma resurser internt som större företag har och har därför svårare att stå sig i konkurrensen där man behöver kunna tolka regelverk och leta finansieringsmöjligheter samt också veta hur man skriver en lyckad ansökan.

Lösning

Uppdraget är indelat i Ansvarsområden (AO); AO Verksamhetsledning, AO Externa relationer, AO Utbildning av SMF, AO Kommunikation & Marknadsföring, AO Support till företag samt AO Intern utbildning. Projektet ska ha en uppsökande verksamhet och marknadsföra sig i relevanta kanaler och forum. Företagens behov ska analyseras för att antingen slussas vidare i projektet och få ansökningshjälp och projektstöd eller till annan lämplig instans utanför projektets ramar. EUSMEsupport håller också regelbundet utbildningar för företagen hur de skriver en ansökan eller coachning inför pitchning i Bryssel. Uppdraget är en upphandlad tjänst över ett år med möjlighet till förlängning i 12 månader i totalt 4 år.

Effekt

EUSMEsupport bidrar till att fler svenska företag utreder sina möjligheter att ansöka inom Horizon Europe, Eurostars och Innovation Fund. Företagen skickar in fler ansökningar av högre kvalitet och lyckas bättre i utvärderingen. Detta kommer leda till att fler svenska SMF når en bredare marknad och ökar sina möjligheter till internationalisering.

Sammanfattning

Projektnamn

EUSMEsupport

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Projektet löper över 12 månader men kan förlängas med 12 månader i taget upp till 4 år, dvs som längst till 2025-06-30

Total budget

Årlig budget är 8,5 MSEK

Partner

RISE, LTU Business, Uminova Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet, ALMI Företagspartner Skåne, Chalmers Industriteknik

Finansiärer

VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Carolina Donnerin

Projektledare

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.