Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sjyst data!

Projektet Sjyst data! verkar i skärningspunkten mellan juridik, teknik och användare för att möta behovet av att utnyttja data på ett sätt som förenar användarens krav på tydlighet, transparens och integritet, med att skapa nytta för individer, företag och offentlig verksamhet.

Sjyst data! är ett samverkans- och innovationsprojekt kring dataskydd och integritet. Bakgrunden till projektet är digitaliseringens stora möjligheter och värden för samhället, men också de risker och hot som ökad digitalisering innebär. Detta medför behov av ökat stöd kring integritetsaspekter till företag och organisationer, liksom sätt att öka tilliten ur konsumenternas perspektiv.

För att Sverige ska kunna ta en ledande position inom datadrivna tjänster med integritet i fokus, behövs mer kunskap och utveckling inom området där projektet bidrar genom två primära insatser:

  1. Sjyst data!-labbet

    Etablering av ett multidisciplinärt, explorativt kunskapscenter med ett strukturerat innovationsstöd kring integritet och dataskydd till företag och organisationer med behov av specialistkompetens och/eller förstärkningsresurser. Labbet är tänkt som en kommersiell tjänst dit företag kan vända sig för att få stöd kring integritet och datadrivna tjänster mha team av multidisciplinär expertis i ett format som liknar de regulatoriska sandlådor som nu växer fram tex ICO UK Sandbox.

  2. Sjyst data!-certifiering

    Utveckling av en godkänd certifiering för god integritet inom datahantering och dataskydd som bidrar till ökad transparens, trygghet, tillit och attraktionskraft mellan företag/organisation och kund/användare.

Projektet Sjyst data! finansieras av Vinnova inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation, UDI steg 3.

Utvalda dokument från tidigare projekt (2017-2019):

Sammanfattning

Projektnamn

Sjyst data!

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

44 000 000 SEK

Partner

Bumbee Labs, HI3G Access, iGrant.io, Interactive Advertising Bureau Sverige, Kantar Sifo, Lunds universitet, Malmö universitet, Mydata, Nordiska museet, Pinteg, Priva Innovation, Region Stockholm, Sandvine, SEB, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Swedma, Södertörns högskola, Telia

Finansiärer

Vinnova UDI steg 3

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Håkan Cavenius

Kontaktperson

Håkan Cavenius

+46 73 065 18 93

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christina Lagerstedt

Kontaktperson

Christina Lagerstedt

Forskare

+46 10 228 41 38

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.