Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
s

Sjöbo 2.0 – Medborgarlab för sociala innovationer

Ett medborgarlab för sociala innovationer som skapar förutsättningar för invånare och lokala aktörer i stadsdelen Sjöbo i Borås att fysiskt mötas och tillsammans utveckla och testa idéer för att lösa sociala utmaningar. Genom att engagera och göra invånarna och de lokala aktörerna delaktiga kan Sjöbo utvecklas.

Syfte och mål

Syftet är att kraftsamla för att utveckla Sjöbo i Borås till en attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Målet är att Sjöbos invånare och lokala aktörer är medskapare i satsningen. En viktig del är att etablera ett innovationslabb - en fysisk innovativ mötesplats där Sjöbos invånare, tjänstepersoner, företagare och föreningar kan mötas och tillsammans utveckla innovativa idéer för ett välmående och attraktivt Sjöbo.

Utmaning

Sjöbo är en stadsdel i Borås som idag lider av flera sociala utmaningar och uppvisar tecken på att utvecklas till en utsatt stadsdel. Men Sjöbo har stor potential att bli en levande och attraktiv stadsdel med stadens mest aktiva fritidsgård, en outnyttjad biograf och genom sitt läge där centrala Borås nås på fem minuter med buss. Men av någon anledning har man inte lyckats vända de sociala utmaningarna till drivkrafter och möjligheter.

Lösning

Projektet ska etablera ett medborgarlab i Sjöbo som ger förutsättningar för invånare och lokala aktörer att mötas och tillsammans utveckla och testa idéer som adresserar de sociala utmaningarna som finns i Sjöbo. Medborgarlabbet kommer också tillhandahålla idéutvecklingsstöd för de lokala aktörer och invånare som vill testa sina idéer.

Effekt

Projektet hoppas skapa öka integrationen, samhällsengagemanget, det lokala företagandet och fritids- och kulturutbudet som leder till en levande och attraktiv stadsdel.

Sammanfattning

Projektnamn

Sjöbo 2.0

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE deltar som expert och erbjuder metodstöd kring medborgarinvolvering, medborgardialoger och etablering av innovationsinfrastruktur.

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

7 343 500

Partner

Borås stad, Drivhuset, Hemgården, Högskolan i Borås, Science Park Borås

Finansiärer

Vinnova finansierar projektet

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Heiti Ernits

Kontaktperson

Heiti Ernits

Projektledare

Läs mer om Heiti

Kontakta Heiti
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.