Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Självkörande landsbygd

Möjligheter och utmaningar för bättre tillgänglighet till kollektivtrafik i hela Sverige

Syfte och mål

Projektet utgår från det transportpolitiska målet om en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela Sverige. Syftet är att lyfta den tekniska lösningen med självkörande fordon ur det urbana perspektivet till landsbygden för att, på ett ekonomiskt försvarbart sätt, erbjuda den kollektivtrafik som behövs över hela Sverige. Det övergripande målet med projektet är att bereda vägen för ett hållbart transportsystem som, till och börja med, kan vara ett komplement till dagens kollektivtrafik och göra landsbygden mer attraktiv.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet kommer skapa kunskapsunderlag för hur självkörande fordon kan användas och utvecklas för att stödja landsbygdens transportbehov, för att på så sätt verka för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem där boende på landsbygd kan få samma förutsättningar att delta i och ta nytta av samtliga samhällstjänster utan att vara beroende av egen bil. Projektet kommer därför ta fram underlag till stöd för marknadsutveckling samt eventuell förkommersiell upphandling av Trafikverket utifrån myndighetens nya färdplan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektpartnerna representerar kommunerna i Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund samt Trafikverket, Ramboll och RISE. I projektet formar kommunernas unika förutsättningar de konkreta möjligheterna och utmaningarna för införandet av tjänster med självkörande fordon. Insikterna kommer generaliseras genom workshops, intervjuer med teknikutvecklare och tjänsteleverantörer samt platsbesök hos relevanta intressenter. Avslutningsvis kommer analysen valideras så att resultatet fångar de konkreta omständigheterna utan att bli specifik för en enskild aktör.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Självkörande landsbygd

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

April 2021

Partner

RISE, Trafikverket, Ramboll, Lunds kommun, Eskilstuna kommun, Skellefteå kommun, Region Gotland

Finansiärer

VINNOVA - Drive Sweden, Trafikverket

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Håkan Burden

Senior forskare

+46 73 052 02 29

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.