Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Förenklad bild av den el, värme och VA oberoende fastigheten
Foto: Yellon

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö

Är det tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplad på elnätet, fjärrvärmenätet eller kommunalt vatten och avlopp? Det ska man ta reda på i en ny studie. Om det blir ett positivt resultat finns det redan planer på att bygga ett sådant område i Jönköping.

I det nytänkande YEAH-konceptet föreslås ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplad vare sig till elnät, fjärrvärme eller kommunalt vatten och avlopp. Konceptet kan bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken. Detta forskningsprojekt (som är en utvidgad genomförbarhetsstudie) syftar till att utröna om detta är tekniskt och ekonomiskt realistiskt. I arbetet ingår 1) inventering av energisystemets nyckelkomponenter, dess investerings och underhållskostnader, osv; 2) vidareutveckling av en simuleringsmodell för optimering av energi och ekonomi för de två bostadstyper som är tänkta i en första demonstration av YEAH-konceptet; samt 3) en uppbyggnad av modellen till ett bostadsområde där fastigheter kopplas samman och simuleras gemensamt. Resultaten sammanställs i en vetenskaplig publikation och utgör underlag för en kommande pilotprojektansökan om att bygga ett helt självförsörjande bostadsområde i Jönköping.

Sammanfattning

Projektnamn

Självförsörjande bostadsområde

Status

Avslutat

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare, sakkunnig

Projektstart

Varaktighet

12 Månader

Total budget

1850000

Partner

Vätterhem AB, Yellon AB, Mälardalens Högskola

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anders Lundblad

Kontaktperson

Anders Lundblad

Forskare

+46 70 591 50 03

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.