Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Construction site with excavator

SIMCON (System av uppkopplade intelligenta arbetsmaskiner)

Projektet syftar till att förbättra effektiviteten och höja produktionskapaciteten vid större bygg- och anläggningsprojekt kombinerat med en ökad automatiseringsgrad, förbättrad säkerhet och en mer hållbar produktion. Målet är en minskad klimatpåverkan och färre arbetsskador.

Syfte

Byggbranschen har under det senaste årtiondet halkat efter andra branscher vad gäller digitalisering, samtidigt som fokus ökat mot branschens CO2-utsläpp och möjligheterna som nu uppstår med elektrifierade och autonoma fordon och maskiner. Bygg- och anläggningsprojekt består ofta av komplexa undersystem med oberoende leverantörer, system och maskiner i egna ekosystem. För att fullt ut kunna utnyttja digitaliseringens många fördelar kommer projektet att utveckla ett intelligent System av System (iSoS) för att kunna knyta samman de underliggande systemen. 

Projektet vill utveckla branschen genom att:

  • Underlätta interagerandet mellan autonoma och elektrifierade maskiner
  • Minska incidenter och olyckor genom att bygga in säkerhetsmekanismer i maskiner och system
  • Presentera en tillförlitlig CO2-rapport för ett helt projekt från produktion till färdigställt projekt.
  • Förbättra informationsutbytet mellan olika system och göra kommunikationen mellan systemen mer robust och effektiv.
  • Digitalisera fler processer

Utmaning

Att samordna aktiviteterna på byggarbetsplatserna är en avgörande faktor för att kunna maximera produktiviteten. Att införa autonoma och elektrifierade maskiner för att dra nytta av fördelarna med ny teknik kräver en digital infrastruktur för att möjliggöra kommunikation mellan maskiner på plats. På grund av det ömsesidiga beroendet mellan olika system som hanterar data från respektive maskin finns det ett behov av en entydig standard av delade data och en överenskommelse om hur data ska användas för att uppnå målen. 

Lösning

SIMCON kommer att utveckla arkitektur och datamodeller för iSoS med särskilt fokus på byggnadsarbeten och maskiner. Det primära fokuset för lösningen är datadriven utveckling och tillförlitligt utbyte av data mellan processer och aktörer. Detta kräver en lösning som tillhandahåller infrastruktur och arkitektur och som kan hantera stora mängder data. Projektet kommer att använda de senaste framstegen inom artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), datasemantik och distribuerad databehandling.

Den framtida tekniska utvecklingen av lösningen kopplar till dessa fokusområden:

  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och digitalisering inklusive användningen av digitala tvillingar
  • Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samordning)
  • 5G-nätverk och edge computing
  • Integration av säkerhet i arbetsmiljön och i CO2-rapporter.

Förväntat resultat

Eftersom det inte finns några befintliga eller genomförbara iSOS-lösningar i dagsläget, förväntar vi oss på sikt en ökad produktivitet och effektivitet inom byggsektorn. Projektet förväntas utveckla koncept (TRL 2-3), orkestrering genom iSoS, utveckling av mekanismer och metoder samt demonstration av lösningens tillämplighet på plats i Slakthusområdet genom en visualisering i form av en film.

Projektet kommer att visa på möjligheterna med interoperabel, skalbar samt enhets- och leverantörsoberoende drift av byggarbetsplatser. En sådan lösning har på sikt potentialen att tillämpas inom andra bygg- eller anläggningsprojekt som innefattar komplexa interaktioner mellan mänskliga och autonoma fordon och system.

Projektpartners: 

Fredrik Cederstav, RISE

Ulf Håkansson, Skanska

Joachim Sachs, Ericsson

Christian Skjutare, Volvo CE

Sasikumar Punnekkat, MDU

Projektet kommer att bygga användarscenarior från Skanskas anläggningsprojekt i Slakthusområdet i Stockholm för att utveckla lösningen. Källa: SKANSKA

Sammanfattning

Projektnamn

SIMCON

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator, forskare, arbetspaketsledare

Projektstart

Varaktighet

36 mån

Total budget

20 MSEK

Partner

Skanska, Ericsson, MDU, Volvo CE

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Fredrik Cederstav

Kontaktperson

Fredrik Cederstav

Projektledare

+46 70 988 87 54

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.