Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SID: Säker datadelning för Industriell Digitalisering

Den digitala transformationen av industrin ökar datainsamlingen och behovet av att dela känsligt data mellan processer och aktörer. Målet med projektet SID är att möjliggöra för svensk industri att i större utsträckning använda integritetsbevarande tekniker för datadelning och dataanalys och undvika de hinder och fallgropar som finns idag.

Differentiell integritet och federerad maskininlärning är lovande metoder för att skydda känsligt data, men det finns idag hinder för bred användning av dessa tekniker inom svensk industri. Tekniken kan lätt missförstås och felanvändas. Sådana missförstånd leder ibland till integritetsgarantier utan praktiskt värde som ändå kan ge intryck av att data är skyddat. Beräkning- och kommunikationsprestanda kan också vara en utmaning när integritetsbevarande mekanismer tillämpas tillsammans med distribuerad maskininlärning.

Det här projektet kommer att genomföra fallstudier med verkliga datamängder och genomföra integritets- och prestandaanalyser av differentiell integritet och federerad maskininlärning. Fallstudierna, med tillhörande analys och identifiering av fallgropar, kommer fungera som en praktisk vägledning för tillämpningen av integritetsbevarande dataanalys. Målet är att göra integritetsbevarande tekniker redo för utbredd användning i svensk industri och i förlängningen främja datadriven utveckling genom att möjliggöra ökad användning av känsligt data för analys och maskininlärning.

Sammanfattning

Projektnamn

SID

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning, forskning

Projektstart

Varaktighet

2025-10-31

Total budget

6,2 miljoner kronor

Partner

Sensative, Bron Innovation

Finansiärer

Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Henrik Abrahamsson

Kontaktperson

Henrik Abrahamsson

Senior Researcher

+46 70 774 15 95

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.