Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Testbädden i Hammarby Sjöstad - Sharing Cities Stockholm
Foto: Ola Anderling

Sharing Cities Stockholm -samskapande med boende i Hammarby Sjöstad

Sharing Cities Stockholm är en av fyra testbäddar inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. I testbädden undersöks förutsättningarna för hur delningsekonomi och medborgarengagemang kan bidra till klimatomställningen i svenska städer. Testbädden i Stockholm byggs upp i samarbete med medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0.

Pågående samskapande i Sharing Cities Stockholm - framtande av en grannskapsplattform och digital tvilling

Sharing Cities Sweden 
Inom Sharing Cities Sweden etableras testbäddar i Stockholm, Umeå, Malmö och Göteborg under 2017-2021. Satsningen finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och Vinnova tillsammans med ett 50-tal aktörer från kommuner, industri, akademi och civilsamhället.

Forskningsfokus för testbädden i Stockholm 
Sharing Cities Stockholm leds av RISE (projektledare Charlie Gullström) och genomförs i samarbete med ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0 och KTH, Ericsson, Skanska, Stockholm stad, Metasolutions, Evothings och Kamidev. Projektet handlar om samskapande med boende i Hammarby Sjöstad för att nå ett lokalt klimatmål, Klimatneutrala Sjöstaden 2030, och samtidigt stärka tillit, gemenskap, hälsa och välbefinnande. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter

 • Undersöka om delning och digitalisering kan:
  • Stärka social och rumslig samhörighet mellan grannar (hälsa och välbefinnande)
  • Stödja lokala aktörer att nå utsatta klimatmål (hållbarhet)
  • Påskynda klimatomställningen, lokalt
 • Förbereda ett ramverk för digital infrastruktur med IoT-komponenter för delningstjänster (koppling till projektet City as a Platform som RISE leder)
 • Framta mockuper till en interaktiv grannskapsplattform i testbädden Hammarby Sjöstad som tillgängliggör sensordata i en digital tvilling
 • Bedriva aktionsforskning tillsammans med lokala aktörer och medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0

Strategier för att nå det lokala klimatmålet 
För att påskynda klimatomställningen och samtidigt stärka tillit och gemenskap, hälsa och välbefinnande har Hammarby Sjöstad 2.0 och Sharing Cities Stockholm tagit fram det lokala klimatmålet Klimatneutrala Sjöstaden 2030. Strategin för att nå klimatmålet är att på olika sätt underlätta för boende och andra aktörer i Sjöstaden att:

 • Dela kunskap, erfarenheter och tjänster i stadsdelen
 • Nyttja gemensamma resurser och lokaler mer (cirkulär ekonomi) till exempel för att öka nyttjandegraden av lokaler, minska behovet av egen bil i stadsdelen och även minska behovet av transporter till stadsdelen (last mile delivery
 • Inspireras till hållbara beteendemönster, till exempel genom stadsodling och nya affärsmodeller för lokal urban matproduktion

Grannskapsplattform och digital tvilling
En viktig strategi för Sharing Cities Stockholm är att nyttja digitalisering för att skynda på klimatomställning. Projektet utvecklar till exempel en grannskapsplattform som en digital tvilling med realtidsinformation för att underlätta hållbara beteendemönster i vardagen, och även nya affärsmodeller som främjar lokal konsumtion och minimerar transporter. Andra strategier handlar om gemensam upphandling av tjänster och om att dela kunskap mellan bostadsrättsföreningar för att effektivisera energianvändningen inom fastigheten. På längre sikt förbereder projektet etableringen av positiva energidistrikt i stadsdelen.

Lånelådan i Sjöstaden
Sharing Cities Stockholm genomför även andra aktiviteter som riktar sig till boende i utvalda kvarter, till exempel piloten Lånelådan i samarbete med BRF Knallen och Holmen. Lånelådan gör det enkelt för grannar i kvarteret att låna utrustning av varandra i syfte att minska klimatpåverkan genom att låna mer och köpa mindre. Läs mer om Lånelådan på www.laneladan.se

Hammarby Sjöstad 2.0
Hammarby Sjöstad 2.0 driver en rad projekt för att nå det lokala klimatmålet. Ett exempel är medborgardialogserien Klimatspanarna med workshops för barn och föräldrar på olika teman, till exempel: Hur tacklar vi matsvinn? Såhär fixar man ett insektshotell, Vill du bygga en egen luftdatamätare? Nu ploggar vi i Sjöstaden!

Aktionsforskning
Forskare från RISE och KTH medverkar som aktionsforskare, bland annat genom att tillhandahålla metodik för samskapande med lokala aktörer. Här kan nämnas scenarie- och designmetodik för att undersöka den framtida potentialen för Sjöstaden 2030. Framtidsscenarier för hur man lever i stadsdelen när man nått klimatmålet 2030 med god hälsa och välbefinnande används i workshops med boende. Forskare bidrar även med explorativa beräkningar och kan visualisera effekten av hållbara beteendemönster som anammas i ett eller flera kvarter: ”Om alla i Sjöstaden skulle…”  – så lyckas vi nå målet Klimatneutrala Sjöstaden 2030.

Projektet Neighbourfood 
En spinoff från Sharing Cities Stockholm är Neighbourfood - Delningsekonomi för en resilient matkedja. En delningsplattform för grannar, av grannar, som skapar cirkulära och uthålliga matförsörjningskedjor lokalt i en stadsdel. Projektet finansieras inom ramen för Vinnovas utlysning för innovationer ’i krisens spår’ 2020-2021 och genomförs i samarbete mellan RISE, Swegreen, Mälardalens högskola och restaurangen Paul Taylor Lanthandel. Det här är första steget i vad projektgruppen kallar Urban Farming as a Service (UFaaS) – urban symbios och nya affärsmodeller med digitala tvillingar som stöd för en cirkulär ekonomi. Syftet är att säkra god tillgänglighet lokalt till näringsrika lokalt odlade grönsaker, samtidigt som vi kan minska transporter, stärka engagemang, hälsa och välbefinnande i svenska stadsdelar.

AI och digitalisering för smarta hållbara städer
Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på att det i framtidens städer inte längre behövs parkeringsgarage i alla bostadshus eftersom kollektivtrafiken är väl utbyggd. En viktig bakgrund för Neighbourfood ligger i möjligheten att använda underutnyttjade mörka ytor, till exempel arkiv och garage, för urbant jordbruk. Genom att produktionsanläggningen integreras med byggnadens energisystem kan energianvändningen effektiviseras och även bidra till att förbättra inomhusklimatet.  Detta visar projektets referensanläggning, Swegreens hydroponiska vertikalodling med 600 kvm i Dagens Nyheters före detta arkiv på Kungsholmen i Stockholm (www.swegreen.se). Fullt utbyggd kan urbana matproduktionsenheter även bidra till att utjämna effekttoppar i smarta byggnader som både lagrar och laddar för den elektrifierade stadens behov. Digitalisering och AI är viktiga komponenter för att optimera processen från produktion till distribution med nya affärsmodeller som projektet prövar.  Förslaget bygger på teknisk integration av konceptet Farming as a Service, tillämpade AI-komponenter, simulering och visualisering (digital tvilling) och innovativa affärsmodeller för delningsekonomi som inkluderar grannar, både som konsumenter och producenter (så kallad peer-to-peer). Teknologi med hög mognadsgrad (TRL-nivå) har framtagits och finns i produktion hos Agtech-företaget Swegreen vilket projektet utvecklar vidare till en nästa nivå av smarta, fjärrstyrda och distribuerade produktionsanläggningar baserad på de affärsmodeller som prövas.

City as a Platform 
Ett annat projekt som har initierats med stark koppling till Sharing Cities Stockholm är City as a Platform med fokus på skalbarhet och replikerbarhet för den urbana digitala infrastruktur som behövs för planeringen av smarta hållbara städer. Projektet leds av RISE tillsammans 17 kommuner (Projektledare Claus Popp-Larsen och Therese Balksjö, RISE) och finansieras av Viable Cities och Vinnova.

Sammanfattning

Projektnamn

Sharing Cities Stockholm

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

RISE är projektledare för Sharing Cities Stockholm genom Charlie Gullström

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

12 M€

Finansiärer

Vinnova, Viable Cities

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Alex Jonsson

Kontaktperson

Alex Jonsson

Forskare

Läs mer om Alex

Kontakta Alex
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Claus Popp Larsen

Kontaktperson

Claus Popp Larsen

Fokusområdesledare för Uppkopplade städer

Läs mer om Claus Popp

Kontakta Claus Popp
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.