Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mikroorganismer på agarplatta

Sensorbaserad styrning av bioprocesser för infektionskontroll

Projektet ”Sensorbaserad styrning av bioprocesser för infektionskontroll” syftar till att kartlägga behov i bioprocessindustrin
och att identifiera sensorlösningar för online-/inline-monitorering och automatiserad åtgärd vid kontamination i bioprocesser.

Det är ett genomförbarhetsprojekt med mål att skapa underlag för fortsatt utveckling av sensorbaserade lösningar för
infektionskontroll. Forskningen visar på lovande sensorbaserade och automatiserade tekniker, till exempel har NIRspektroskopi
och andra spektroskopimetoder, som multivåglängdsspektroskopi och dielektrisk spektroskopi, visat på stor
potential att användas för bioprocessövervakning, men de används inte i någon större utsträckning i bioprocessindustrin. Vi
vill i projektet ta reda på varför och, utifrån det, skapa förutsättningar för att göra tekniken mer tillgänglig för industrin.

Sammanfattning

Projektnamn

Bioprocesser och infektionskontroll

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

250 000

Partner

Jästbolaget, Cirkulär AB, Perkin Elmer

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Karin Bjerre

Kontaktperson

Karin Bjerre

Forskare

+46 10 516 66 24

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.