Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sara kulturhus Skellefteå
Foto: Foto: Martinsons/ Jonas Westling

Dämpning för höga trähus

Höga byggnader är känsliga för vindlaster som kan orsaka stora rörelser, speciellt för de övre våningsplanen. För träbyggnader, vilka är lätta byggnader, kommer detta fenomen att vara dimensionerande för byggnader över ca 15 våningar.

I de få högre hus som byggts med trästomme har detta problem åtgärdats med att placera extra vikt, i form av betong, på de översta våningsplanen. Detta innebär en extra miljöbelastning i form av transporter och materialåtgång.

Inom denna genomförbarhetsstudie vill vi undersöka möjligheten att minska de vind-inducerade rörelsen i lätta höga träbyggnader genom att tillföra extra dämpning till byggnaden i stället för att tillföra massa.  En sådan lösning kommer att kunna leda till en lättare total konstruktion som då också kommer att vara mer kostnadseffektiv att producera och transportera. Den extra dämpningen kan tillföras på olika sätt via passiva eller aktiva system. Projektet kommer att använda 20-våningsbyggnaden Sara Kulturhus i Skellefteå som exempel för att undersöka effekten av extra dämpare.

Sammanfattning

Projektnamn

Dämpning för höga trähus

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

1 MSEK

Partner

Linnéuniversitetet, Martinsons Byggsystem, Tyréns, Skellefteå kommun

Finansiärer

LIGHTer, Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pierre Landel

Kontaktperson

Pierre Landel

Forskare/Researcher

+46 10 516 65 85

Läs mer om Pierre

Kontakta Pierre
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Expertis

Byggsystem i trä

Utvecklingen av modernt träbyggande har inneburit att det idag finns ett flertal, på marknaden, etablerade byggsystem. Dessa byggsystem innebär olika tekniska lösningar men också delvis olika affärsmodeller.
Expertis

Träteknik - sammanfogning och förband

Förbandslösningar för trästommar är många: spikade, skruvade, timrade, limmade… de håller ihop byggnadsdelar i både små och stora bärverk. Inom detta område hjälper RISE företag och partners att utveckla nya förbandsteknik och kva…
Expertis

Provning och utvärdering av byggsystem

För att kunna avgöra ett byggsystems funktion och prestanda, inklusive anslutningar och genomföringar, så behöver provning och utvärdering ske av hela systemet. De flesta varianter av tak-, ytterväggar- och grundkonstruktioner sam…
Projekt

Dynamisk respons hos höga trähus vid vindlast

Syftet med projektet är att genomföra fullskalig studie för att mäta de dynamiska egenskaperna hos ett antal höga träbyggnader i Europa och utifrån dessa resultat utveckla representativa FE-modeller för att förutsäga vibrationsres…
Projekt

Höga Hus i trä - konceptstudier

Syftet med projektet är att visa olika möjligheter att designa och konstruera en 20+ flervåningsbyggnad med bärande stomme av trä och bygga upp en kunskap kring frågorna hos de deltagande aktörerna.