Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SEGRID: SEcurity for smart electricity GRIDs

Konceptet Smart Grid innebär att införa informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i elnätet, vilket möjliggör automatiskt övervakning. Dessa system kan utsättas för cyberattacker som kan skada elnätet, riskera affärsintressen och människors säkerhet. Målet med projektet SEGRID är att förbättra skyddet av Smart Grids mot cyberattacker.

Införandet av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i elnätet gör det möjligt att automatiskt övervaka och kontrollera behov och leverans av elektricitet. Detta koncept kallas generellt Smart Grid och förväntas växa exponentiellt. Dessa system kan dock utsättas för cyberattacker, som kan ha en störande inverkan på hela elnätet och riskerar affärsintressen och människors säkerhet.

Forskningsprojekt SEGRID syftar till att förbättra skyddet av Smart Grids mot cyberattacker. Med en budget på 4,5 miljoner euro under tre år samlar projektet Europas ledande företag och forskningsinstitut inom områdena energidistribution, kraftförsörjning och kritisk infrastruktur, kommunikation och systemsäkerhet.

Med utgång i fem use cases för Smart Grids kommer SEGRID att tillämpa en strategi för riskhanteringsanalys, definiera säkerhetskrav och fastställa brister i nuvarande säkerhetsteknologier, standarder och förordningar. De identifierade luckorna och analysen kommer att bli input till förbättring av metoder för riskbedömning och utveckling av nya säkerhetslösningar för smarta elnät.

Ett antal mål för detta projekt är:

  • Identifiera hot och potentiella framtida cyberattacker
  • Identifiera brister i nuvarande tillgängliga säkerhetsstandarder, metoder och åtgärder
  • Utvärdera och förbättra de nuvarande riskhanteringsmetoderna för att optimera de viktigaste riskfaktorerna
  • Utveckla nya säkerhetsmetoder och åtgärder för integritet, kommunikation och systemsäkerhet i smarta nät
  • Att bygga upp en realistisk testmiljö för säkerhet och integration för att testa och verifiera nya säkerhetsmetoder och lösningar
  • Att ge resultaten som input till europeiska och globala standardiseringsorgan, industrigrupper och smarta nätleverantörer, för att säkerställa att resultaten passar till samhällets behov och öka medvetenheten bland intressenter

Sammanfattning

Projektnamn

SEGRID

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

39 månader

Total budget

4 500 000 euro

Finansiärer

Europeiska Unionens FP7-program

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rikard Höglund

Kontaktperson

Rikard Höglund

Researcher

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.