Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SEGRID logo

SEGRID: SEcurity for smart electricity GRIDs

Konceptet Smart Grid innebär att införa informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i elnätet, vilket möjliggör automatiskt övervakning. Dessa system kan utsättas för cyberattacker som kan skada elnätet, riskera affärsintressen och människors säkerhet. Målet med projektet SEGRID var att förbättra skyddet av Smart Grids mot cyberattacker.

Införandet av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i elnätet gör det möjligt att automatiskt övervaka, kontrollera behov av och styra leverans av elektricitet. Detta koncept kallas generellt Smart Grid och förväntas växa exponentiellt. Samtidigt utsätts ICT-system i allt högre grad för cyberattacker, vilket kan ha en störande inverkan på hela elnätet och riskera affärsintressen och människors säkerhet.

Forskningsprojekt SEGRID syftade till att förbättra skyddet av Smart Grids mot cyberattacker. Med en budget på 4,5 miljoner euro under tre år samlade projektet Europas ledande företag och forskningsinstitut inom områdena energidistribution, kraftförsörjning och kritisk infrastruktur, kommunikation och systemsäkerhet.

Med utgång i fem use cases för Smart Grids tillämpade SEGRID en strategi för riskhanteringsanalys, definition av säkerhetskrav och fastställande av brister i nuvarande säkerhetsteknologier, standarder och förordningar. De luckor som identifierades, tillsammans med en analys av dessa, användes som input till förbättring av metoder för riskbedömning och utvecklandet av nya säkerhetslösningar för smarta elnät.

Ett urval av målen för detta projekt var att:

  • Identifiera hot och potentiella framtida cyberattacker
  • Identifiera brister i nuvarande tillgängliga säkerhetsstandarder, metoder och åtgärder
  • Utvärdera och förbättra de nuvarande riskhanteringsmetoderna för att optimera de viktigaste riskfaktorerna
  • Utveckla nya säkerhetsmetoder och åtgärder för integritet, kommunikation och systemsäkerhet i smarta nät
  • Att bygga upp en realistisk testmiljö för säkerhet och integration för att testa och verifiera nya säkerhetsmetoder och lösningar
  • Att ge resultaten som input till europeiska och globala standardiseringsorgan, industrigrupper och smarta nätleverantörer, och säkerställa att resultaten passar samhällets behov och öka medvetenheten bland intressenter

Detaljerade resultat från detta projekt, inklusive whitepapers, deliverables och publikationer, kan hittas på projektets hemsida (https://segrid.eu/).

Sammanfattning

Projektnamn

SEGRID

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

39 månader

Total budget

4 500 000 euro

Partner

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Instituto Consultivo para el Desarrollo (INCODE), European Network for Cyber Security (ENCS), Liander NV, ABB AS corporate research, Foundation of the Faculty of Sciences of Lisbon University (FFCUL), Energias de Portugal (EDP), ZIV smart grid solutions by CG

Finansiärer

Europeiska Unionens FP7-program

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rikard Höglund

Kontaktperson

Rikard Höglund

Researcher

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.