Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Segregationsbarometern - doktorandprojekt

Syftet med projektet är att använda segregationsbarometern och analysera data ur segregationsbarometern tillsammans med data från energideklarationerna och fastighetsregistret för att förklara utveckling av segregation och segregationens inverkan i Sverige. Detta görs för att nyttogöra Delmos arbete för forskning och för att stötta Boverket

I nuläget är detta projekt i uppstartsfas. Syftet med projektet är att använda segregationsbarometern och analysera data ur segregationsbarometern tillsammans med data från energideklarationerna och fastighetsregistret för att förklara utveckling av segregation och segregationens inverkan i Sverige. Detta görs för att nyttogöra Delmos arbete för forskning och för att stärka Boverkets möjligheter att förklara samband i de data som Boverket ansvarar för.

Detta projekt inkluderar en doktorandtjänst. Även om målet är att utveckla en expertis som blir en resurs för Boverket så kommer doktoranden att vara akademiskt fri och kan etablera ett expertisområde som är relevant för aktörer som är i behov av analyser av segregering i Sveriges bostadsbestånd. Följande forskningsfrågor föreslås för doktoranden:

  1. Hur bör segregation förklaras med hjälp av data ur segregationsbarometern? 
  2. Hur har segregation utvecklats i Sverige de senaste decennierna?
  3. Vilka resultat ser vi i data i områden där det gjorts projekt för att vända utvecklingen de senaste decennierna?  
  4. Hur kan resultaten av forskningsfråga 1, 2 och 3 översättas till ett evidensbaserat beslutsunderlag för underlag för policyutveckling inom myndigheter?

Sammanfattning

Projektnamn

Segregationsbarometern

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och utförare

Projektstart

Varaktighet

Doktorandprojektet genomförs under 4 år totalt

Total budget

4000 000 kr

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.