Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SCOTT-front

Secure COnnected Trustable Things - Europeiskt samarbete inom säker IoT

Secure COnnected Trustable Things samlar europeiska nyckelaktörer från flera branscher såsom byggnader och hem, smart infrastruktur, fordon och transporter, flygteknik, järnväg och hälsa för att maximera synergieffekter på flera områden och stärka Europas ställning inom säker IoT.

Syfte och mål

Sakernas Internet (IoT) är en av de viktigaste förutsättningarna för den digitala omvandling som Europa står inför. IoTs vision är att varje objekt och plats i den fysiska världen kan bli en del av Internet. SCOTT samlar europeiska nyckelaktörer från flera branscher såsom byggnader och hem, smart infrastruktur, fordon och transporter, flygteknik, järnväg och hälsa för att maximera synergieffekter på flera områden och stärka Europas ställning inom säker IoT.

Utmaning

Generellt sett är fysiska delar av IoT som sensorer, manöverdon och trådbunden kommunikation välutvecklade och väletablerade. Att skapa tillit till trådlösa lösningar och öka deras sociala acceptans är dock en av de stora utmaningarna för att IoT ska kunna nå sin fulla potential.

Lösning

SCOTT erbjuder omfattande och kostnadseffektiva lösningar för trådlös, genomgående säker och tillförlitlig anslutning samt interoperabilitet med hjälp av en standardiserad referensarkitektur som täcker flera domäner. Arkitekturen överensstämmer med ISO 29182 - Sensor Network Reference Architecture, vilket främjar återanvändbarhet, skalbarhet och interoperabilitet av SCOTT-lösningar.

Effekt

Konkreta resultat från alla användningsscenarier kommer att visas över hela Europa via drygt 20 demonstratorer. Användningsscenarierna kommer att underbyggas ytterligare genom utvecklingen och utnyttjandet av nästan 50 tekniska byggstenar med fokus på säkerhet, distribuerad molnintegration, energieffektivitet och autonomi för IoT-utrustning och referensarkitektur. Alla dessa byggstenar är nödvändiga för att realisera SCOTTs användningsscenarier. De gör det lättare att kombinera system samt implementera tillförlitliga trådlösa tekniker och tjänster tvärs över domäner och områden.

Sammanfattning

Projektnamn

SCOTT

Status

Pågående

Ämnesområde

Cybersäkerhet, Digital infrastruktur, Internet of Things, Mobilitet

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

01-05-2017 - 30-06-2020

Projektets webbplats

Efi Papatheocharous

Kontaktperson

Efi Papatheocharous

+46 70 5286376
efi.papatheocharous@ri.se

Läs mer om Efi