Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gotland
Foto: Peter Dahlqvist

SCARCE - hållbar vatten­användning i områden med vatten­brist

Syftet med projektet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder i områden med vattenbrist. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder som syftar till att förbättra vattenbalansen i områden med vattenbrist.

Utmaning

De senaste åren har delar av Sverige drabbats av vattenbrist. Användningen av vatten i dessa områden behöver anpassas till de vattenresurser som finns att tillgå för att situationen ska bli långsiktigt hållbar. En rad olika åtgärder som syftar till att förbättra vattenbalansen i områden med vattenbrist är identifierade, men det saknas stöd och underlag för att väga åtgärdernas för- och nackdelar mot varandra för att kunna fatta välinformerade beslut om en hållbar vattenanvändning.

Lösning

En generell beslutsstödsmodell för utvärdering av åtgärder i områden med vattenbrist tas fram inom projektet. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång, genomförbarhet och konsekvenser för utförare, samhälle och miljö.

Effekt

Projektet förväntas leda till beslutsstöd för områden med vattenbrist som kan vägleda arbetet kring en hållbar vattenanvändning inom strategiska investeringsbeslut, genomförbarhet och miljöpåverkan. Projektet förväntas leda till en ökad kunskap och medvetenhet kring hur olika samhällssektorer kan bidra till en förbättrad vattensituation samt ge vägledning till beslutsfattare om hur man styr mot ett framtida hållbart samhälle.

När vattentillgången brister

Sammanfattning

Projektnamn

SCARCE

Status

Pågående

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 800 000 kr

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Anthesis Enveco AB, Sveriges Geologiska Undersökning

Finansiärer

Tillväxtverket, Region Gotland

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
15.Ekosystem och biologisk mångfald