Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SODA - Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten
Foto: Helene Sörelius

Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

I projektet SODA arbetar vi för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark.

Det handlar om att anpassa våra städer till pågående och framtida klimatförändringar där ökade nederbördsmängder måste hanteras i den bebyggda miljön, men även att minska föroreningsmängderna som släpps ut till våra sjöar och vattendrag. Regnvattnet är en resurs som behöver tillvaratas, exempelvis i naturbaserade lösningar där det bidrar till att skapa många fler värden än bara dagvattenhantering. Dagvattenfrågan behöver integreras som en del av stadsbyggnadsprocessen vilket i sin tur kräver förändrade arbetssätt, beslutsunderlag och nya samarbeten.

I SODA utarbetar vi nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns idag, utvecklar stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället. Inom projektet tar vi också fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet bidrar till ökad förståelse för kritiska faktorer för förändring samt utvecklar konkreta lösningsförslag och vägar framåt för mer attraktiva, hälsosamma och resilienta livsmiljöer i våra städer. 

Några röster från projektet

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

SODA - Steg 2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

Över 20 miljoner

Partner

Uppsala Vatten, Uppsalahem, Luleå Tekniska Universitet, Virbela Ateljé, Skövde kommun, Serneke, Stockholmshem, Lunds domkyrka, Ponova Nordic, VAguiden, Scandinavian Green Roof Institute, SWECO, Uponor, Edge, Östersunds kommun, Linköpings Universitet

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.