Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samordning av följeforskningen om innovationsplattformar

Vinnova finansierar sedan 2013 utvecklingen av innovationsplattformar i sex svenska städer. Vid varje innovationsplattform bedrivs följeforskning. Syftet med den nationella samordningen av följeforskningen är att bygga en gemensam förståelse av hur kommuner kan skapa strukturer för att initiera och driva lokala innovationsprocesser.

Vinnova finansierar sedan 2013 utvecklingen av innovationsplattformar i flera svenska städer. Arbetet syftar till att utveckla nya arbetssätt och verktyg för att stärka städes kapacitet som innovationsarenor och stärka kommuners roll som innovationsaktörer. Vid varje innovationsplattform bedrivs följeforskning. Forskningen ska stärka både Vinnova i sin roll som programägare och nationella innovationsmyndighet och medverkande kommuner i sin framväxande roll som innovationsaktörer.

Följeforskningen sker lokalt och följeforskarna fyller med sin praktiknära och stödjande metodik en viktig funktion som bollplank och expertstöd i kommunernas arbete. Följeforskarna kan beskrivas som ”kritiska vänner” och bidrar i den lokala utvecklingen genom att sätta ord på ett reflekterande och teoretiskt sätt på den framväxande praktik som kommunernas innovationsarbete de facto utgör.

Syftet med den nationella samordningen av följeforskningen är i sin tur att aggregera den lokala forskningen och lyfta denna till en gemensam analys. En gemensam analys ger både en möjlighet att ge ett nationellt perspektiv på de lokala innovationsplattformarna, men också förutsättningar för att förstå hur en sådan här långsiktig ansats påverkar städer, kommuner och andra aktörer i innovationssystemet. Projektet kommer löpande presentera resultat i dialog med projektledarna vid respektive innovationsplattform. De olika presentationerna kommer att samlas i en gemensam slutrapport.

Sammanfattning

Projektnamn

Följeforskning innovationsplattformar

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Total budget

3 134 000

Partner

Kommunforskning i Västsverige, Lunds universitet, Uppsala universitet, Borås stad

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.