Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sammankoppling av värme- och elsystem för ökad flexibilitet i elnätet

Flexible Heat and Power (FHP) är ett forsknings- och innovationsprojekt hos EU:s Horizon 2020 med syfte att koppla samman värme- och elsystem genom att utnyttja den termisk flexibilitet i byggnader och andra termiska processer. Huvudsyftet med FHP är att öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen genom en ökad flexibilitet hos t.ex. värmepumpar.

Syfte och mål

Huvudsyftet med FHP-projektet är att öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen genom att utveckla styrstrategier för el-till-värme-lösningar för att flytta ellaster i tiden till perioder med gott om förnybar el i förhållande till behovet. Detta ska görs genom att styra dynamiska grupper med el-till-värme-resurser, t.ex. värmepumpar. Dessutom kommer projektet ge stöd att lösa de tekniska svårigheter som systemansvarig för ett distributionssystem ställs inför.

Utmaning

Andelen el från förnyelsebara källor så som vind och sol ökar i elsystemet, utmaningen med dessa källor är att tillgången inte går att kontrollera på samma sätt som för traditionella källor. I ett förnybart elsystem behövs därför en efterfrågeflexibilitet för att balansera variationerna i den förnybara elproduktionen.

Lösning

Trögheten hos el-till-värme-lösningar utgör en stor potential för flexibilitet i elsystemet. Värmepumpar, centralvärme, kylanläggningar och system för forcerad ventilation fungerar som gränssnitt som förbinder den flexibla tröghet som finns hos byggnader och andra termiska processer med det elektriska distributionsnätet. Detta kan användas för att absorbera överskott av förnybar elproduktion istället för att koppla bort den samt hantera lokala flaskhalsar i nätet, elkvalitet och produktionsobalanser.

Effekt

Genom att öka flexibiliteten hos el-till-värme-resurserna kan andelen förnybar energi i elkraftsystemet ökas.

Sammanfattning

Projektnamn

Flexible Heat and Power (FHP)

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2019-10-01

Partner

www.vito.be/en , www.tecnalia.com/en, www.noda.se, www.honeywell.com, www.kuleuven.be/english, www.ecovat.eu, www.ri.se, www.karlshamnenergi.se

Finansiärer

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Markus Lindahl

Ingenjör

Läs mer om Markus

Kontakta Markus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.