Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Prototypnav till lastbil sammangjutet av gjutjärn och aluminium
Foto: Lennart Elmquist

Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper

Syftet är att utveckla och implementera sammangjutning som en metod för att producera lättviktskomponenter med bibehållen eller bättre prestanda. Det industriella behovet handlar om att utveckla lättviktslösningar genom att använda rätt material på rätt plats. En förutsättning för detta är att olika material integreras i en och samma komponent.

Syftet med projektet är att utveckla och implementera sammangjutning som en metod för att producera lättviktskomponenter till fordonsindustrin med bibehållen eller bättre prestanda. Det industriella behovet och dess drivkraft handlar om att utveckla lättviktslösningar genom att använda rätt material på rätt plats. En förutsättning för att lyckas med detta är att olika material integreras i en och samma komponent.

Det föreslagna projektet handlar om sammangjutning av segjärn och aluminium för att producera en multimaterialkonstruktion. Kommersiella fordonstillverkare utmanas kontinuerlig att spara vikt som ett led i att förbättra bränsleekonomi och lastkapacitet. Det aktuella projektet syftar till att utveckla en metod som skapar en metallurgisk bindning mellan materialen för att förutom mekanisk låsning även ge maximal värmeledning över gränszonen.

Målet är att visa på en viktminskning om mer än 30 % på ett lastbilsnav, utan att ge avkall på säkerheten. För att lyckas med detta behöver ett antal frågeställningar kring själva gränszonen mellan materialen lösas. En viktig frågeställning är hur ett mellanskikt kan appliceras för att optimera den sammangjutna komponentens egenskaper. Metoden måste även implementeras i och integreras med befintlig produktion på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Utöver detta kommer projektet att undersöka hur den sammangjutna komponenten påverkas av följdprocesser såsom värmebehandling och bearbetning och hur den klarar användning under normala driftförhållanden. En mer affärsmässig del i projektet skall identifiera andra fordonskomponenter där sammangjutning kan vara en lösning samt vad ett koncept där lastbilsnavet utökas till att även inkludera bromsskivan får för resultat.

Sammanfattning

Projektnamn

CompLätt

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 832 000 SEK

Partner

Automotive Components Floby AB, Fundo Components AB, Volvo GTT, Swerim, Arvika Gjuteri AB

Finansiärer

Programmet för Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) – Hållbar produktion. (VINNOVA)

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Torsten Sjögren

Kontaktperson

Torsten Sjögren

+46 10 516 52 49

Läs mer om Torsten

Kontakta Torsten
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.