Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samband mellan styrmedel, produktion och konsumtion av biodrivmedel

Projektet kartlade hur konsumtion och produktion av biodrivmedel påverkas av biomassresurser och nationella styrmedel inom EU. Resultaten har kunnat användas av beslutsfattare för att vägleda styrmedelsutformning både inom Sverige och i interaktion med EU. Projektet avslutades i juni 2022.

Biodrivmedel är viktiga för att minska klimatpåverkan från transportsektorn på kort sikt via reduktionsplikten och på längre sikt i sektorer som flyg och sjöfart. Flera studier har lyft behovet av att kombinera de styrmedel som i dag driver efterfrågan på biodrivmedel med styrmedel som stöttar produktion eftersom Sverige importerar majoriteten av de biodrivmedel som används. Sveriges förutsättningar för att producera och konsumera biodrivmedel påverkas dock även av de förutsättningar som finns i andra länder. Syftet med detta projekt är att på en övergripande nivå kartlägga styrmedel, resurser, produktion och konsumtion av biodrivmedel i europeiska länder, för att bättre förstå sambandet mellan dessa, och hur de påverkar Sverige. Projektet genomfördes genom datainsamling och kvantitativ data- och styrmedelsanalys. Målet var att kartläggningen och analysen skall kunna användas som stöd vid utformning av svenska styrmedel och vid interaktion med EU angående direktiv och riktlinjer. Projektet finansierades av Energimyndigheten genom samverkansprogrammet och f3

Sammanfattning

Projektnamn

Styrmedel för biodrivmedel

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

17 månader

Total budget

820 000

Finansiärer

Energimyndigheten genom samverkansprogrammet och f3

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Liv Lundberg

Kontaktperson

Liv Lundberg

Forskare

+46 10 516 58 11

Läs mer om Liv

Kontakta Liv
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.